MENU
...ta pravá dovolená 29. sezóna

Vyhledávání zájezduDůležité informace - zima

Vážení klienti, těší nás Váš stálý zájem o zimní dovolenou ve Francii. Po 26 úspěšných zimních sezonách se s Vámi v následujícím textu chceme opět podělit o nabyté zkušenosti a informovat Vás o organizaci zájezdu ze strany CK INTERTRANS (dále CK). Delegáti, řidiči, technický doprovod v autobusu, ale i my v CK uděláme vše pro Vaši spokojenost. Jsme přesvědčeni, že tyto Důležité informace a Všeobecné podmínky spolu s kvalitním a věrohodným zpracováním katalogu přispějí k Vaší spokojenosti.

VÝBĚR ZÁJEZDU
Než si vyberete svůj zájezd, zvažte opravdu důkladně, co od své zimní dovolené očekáváte, zda kladete hlavní důraz na nízkou cenu, polohu a kvalitu ubytování (i obsazenost v AP/ST), rozsah lyžařských tratí, množství vleků a lanovek nebo na možnosti vyžití po lyžování. Každé středisko vyniká něčím nad ostatní. Snažili jsme se přiblížit jednotlivá střediska co možná nejvěrněji, abychom Vám výběr ulehčili. Samozřejmě názory se mohou lišit, ale většina z Vás by měla náš názor potvrdit. Cenu zájezdu ovlivňuje několik faktorů – „značkovost“ střediska, cena skipasu, kvalita a poloha ubytování a sezónnost.

REZERVACE ZÁJEZDU
1) Vyberte si konkrétní zájezd. Pokud nejste ještě rozhodnuti, rádi Vám ochotně pomůžeme s výběrem.
2) Proveďte si včas rezervaci. Nezapomeňte, že oblíbené zájezdy jsou rychle vyprodané. Rezervujte zájezd telefonicky, osobně či e-mailem. Spolu s potvrzením rezervace (rezervace maximálně 4 dny) obdržíte číslo smlouvy o zájezdu = číslo rezervace = variabilní symbol platby.
3) Vyzvedněte či vyžádejte si smlouvu o zájezdu. Možno vytisknout z www.intertrans.cz.
4) Vyplňte smlouvu o zájezdu pečlivě, do rámečku napište číslo smlouvy = číslo rezervace = variabilní symbol platby a nezapomeňte vyplnit odjezdové místo = nástupní místo!!
5) Pročtěte si Všeobecné podmínky, které jsou součástí smlouvy, informace v katalogu k Vašemu zájezdu a tyto Důležité informace.
6) Vyplněnou a podepsanou smlouvu pošlete či doneste do cestovní kanceláře Intertrans (CK) nebo odevzdejte obchodnímu zástupci (OZ) do doby skončení platnosti rezervace (tam, kde jste rezervovali). CK/OZ Vám obratem potvrdí objednané služby na smlouvě a tu Vám obratem předá nebo zašle zpět.
8) Zaplaťte zálohu 30 % z celkové ceny zájezdu či celou částku za zájezd (Akční zájezdy, Early booking záloha 50 %).
9) Uschovejte potvrzenou smlouvu a doklady o zaplacení.

ZPŮSOB PLACENÍ
Svou zálohu, doplatek či celou částku můžete složit v hotovosti v CK, nebo bankovním převodem na účet CK, případně poštovní poukázkou, platební kartou přímo v kanceláři CK na Slovanské tř. 5 v Plzni. V případě rezervace a podpisu smlouvy s OZ se záloha i doplatek hradí hotově OZ, ev. na účet OZ (ne na účet CK uvedený ve smlouvě). Při platbě uvádějte jako variabilní symbol číslo smlouvy = rezervační číslo (sděleno při rezervaci) ev. číslo faktury.

ZAVAZADLA
Objem zavazadlových prostorů v autobusech je limitován a autobusy i vleky nesmějí býti z důvodu bezpečnosti přetěžovány. Počet a velikost přepravovaných zavazadel každého účastníka zájezdu je omezen na rozumnou potřebu. Během dopravy, především v alpských oblastech, kde autobusy zdolávají značné převýšení, nelze riskovat zdraví našich klientů a ostatních účastníků silničního provozu a též ev. technické problémy s následným zpožděním, způsobeným přetížením autobusů a vleků. Navíc nelze ani opomenout kontroly během cesty, vážení a možné sankce.
Povolené limity na osobu (v ceně zájezdu):
1. menší kufr nebo batoh bez konstrukce nebo sportovní taška na oblečení a věci osobní potřeby střední velikosti (objemově max. 80x60x20 cm) do max. hmotnosti 15 kg
2. taška nebo krabice s jídlem menší velikosti (objemově max. 50x30x35 cm) do maximální hmotnosti 10 kg
3. jeden pár lyží nebo jeden snowboard ve vaku, který nesmí obsahovat jiné křehké věci, jako např. lahve, jídlo, plechovky (nebezpečí poškození ostatních zavazadel i vlastního zavazadla)
4. pro lyžaře přeskáče v obalu nebo v zavazadle č. 1 (limit vzroste o max. 5 kg)
5. malé příruční zavazadlo do autobusu do max. hmotnosti 3 kg (věci osobní potřeby, cenné, příp. křehké věci).
Nadlimitní nebo další zavazadlo – předem objednané, pouze za poplatek 400,- Kč/ každých 10 kg (množství těchto zavazadel je omezeno – úměrně počtu zavazadel bude snížena přepravní kapacita osob v buse nebo přistaven bus s vlekem). Nadlimitní zavazadlo – předem neobjednané, ev. přetížené zavazadlo č. 1, 2, 3, 4, 5 zjištěné při odjezdu nebo v průběhu zájezdu nebude dále přepraveno. V případě volné kapacity busu bude přepraveno, ale jen za poplatek 600,- Kč/každých 10 kg. V případě menšího počtu zavazadel (rodiny), ale větší hmotnosti zavazadel (max. 30 kg), je nutno zavazadla označit odpovídajícím počtem a typem štítků.
CK/dopravce nezodpovídají v rozsahu v jakém škoda na zavazadle vznikla v důsledku vnitřní závady, kvality, povahy nebo vady zavazadla, nenese zodpovědnost za poškození vyčnívajících částí zavazadel (např. kolečka, držadla, madla), ani za poškozený obsah zavazadel díky nevhodnému zabalení k charakteru přepravy busem či vlekem. V případě běžné nakládky, přepravy a vykládky zavazadel bude Vaše zavazadlo vykazovat přiměřené známky použití jako např. drobná škrábnutí a jiná drobná narušení obalu. Dopravce/CK s omluvou oznamují, že nemohou být zodpovědni za malá poškození, která jsou pokládána za výsledek normálního užívání a opotřebení zavazadel. K zamezení drobných poškození doporučujeme obalení zavazadel.
Označte si doma veškerá zavazadla vlastní jmenovkou a lyžařským střediskem, předejdete tím záměně zavazadel při nakládání do jednotlivých autobusů, při vykládání zavazadel, ev. při přestupování. CK ani dopravce nepřebírá odpovědnost za záměnu zavazadel. Navíc každý účastník obdrží před nástupem 3–4 zavazadlové štítky (vyplní si jméno a středisko), kterými si podruhé označí svá zavazadla. Štítky nelze použít na jiné než na štítku vyobrazené zavazadlo. Zavazadla bez štítků, ev. se štítkem, ale váhově a objemově nadlimitní (nepotvrzená CK), nebudou přepravena. Zákazník je povinen naložit si své zavazadlo do autobusu za pomoci řidiče a v cílové stanici si si své zavazadlo převzít od řidiče. V případě zastávek za účelem vyložení jiných zavazadel si ohlídejte, zda vaše zavazadlo nebylo omylem vyloženo. Při dřívějším vystupování dbejte na snadnou dostupnost zavazadel. Z přepravy jsou vyloučeny měkké i tvrdé drogy v jakémkoliv množství. V den příjezdu/odjezdu nastává určitá prodleva mezi ubytováním a příjezdem/odjezdem. CK informuje klienty prostřednictvím delegáta či technického doprovodu o možnostech úschovy zavazadel v příjezdový/odjezdový den dle možností konkrétního střediska (uložení zavazadel – buď v autobusu nebo v placené úschovně ve středisku, ve volně přístupné místnosti k tomu určené poblíž recepce, skupinové hlídání se střídáním, vlastní hlídání). Úschova zavazadel v příjezdový/odjezdový den není součástí služeb CK poskytovaných v rámci zájezdu, klient si tuto službu zajišťuje a hradí sám. CK nenese odpovědnost za škody vzniklé zákazníkovi v důsledku odcizení takového zavazadla či jiné věci.

DOPRAVA BUS
Je za příplatek, je prováděna většinou vlastními autobusy, což jistě přispěje k lepší atmosféře a Vaší větší spokojenosti s pohodlím. V termínech s vyšší poptávkou využíváme i jiných osvědčených dopravců. Zasedací pořádek je sestavován zpravidla dle termínu přihlášení. Místa a hodiny odjezdů (svozů) viz str. 4.
Za místo zahájení zájezdu se bere Praha či Plzeň, CK organizuje pro své klienty pravidelné svozy z Brna, Olomouce, Prostějova, Ústí nad Labem, Teplic, Mostu, Chomutova, Karlových Varů, Pardubic, Hradce Králové, Liberce, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Písku, Strakonic, Horažďovic. Časy, nástupní místa viz str. 4, na trasách svozů možný nástup po dohodě. V případech, kdy se nepodaří naplnit celý bus, mohou jet v buse z ekonomických důvodů klienti ze 2 až 3 středisek. V takovém případě může dojít k zajížďce do druhého střediska (pokud je časová rezerva mezi příjezdem a ubytováním), případně k přestupu v údolí do jiného busu/minibusu. Ač se snažíme o maximum ve střediscích někdy nelze dojet až k vlastnímu ubytování. Proto by Vaše zavazadla měla být snadno přenositelná jak tvarem, tak i váhou zavazadel. Odjezdy z Francie jsou v odpoledních hodinách, blíže viz konkrétní středisko. CK zajišťuje dále rozvozy do jednotlivých míst v ČR, zde je nutno počítat s přestupováním a určitou prodlevou způsobenou postupným příjezdem autobusů. Z ekonomických důvodů nelze např. 20 osob vézt do Liberce nadvakrát apod.
Typ dopravy je garantován cestovní kanceláří až z Plzně a při zpáteční cestě jen do Plzně. K dopravě z (do) jiných odjezdových míst může být dle počtu účastníků využit i jiný typ dopravy (např. svoz s jiným zájezdem, minibus, ev. auto). Počítejte proto s možností přestupování. Přistoupení ev. vystoupení na trasách svozů (mimo trasu Praha–Plzeň a dále na trase) je možné jen po písemném potvrzení a zaplacení příplatku 350,- až 650,- Kč/os./zájezd. Nástupní místa (za příplatek) budou dodržena při min. počtu 3 klientů na dané svozové trase (trasa Olomouc – Prostějov min. 8 osob). Neuvedete-li v cestovní smlouvě nástupní místo, je za Váš nástup považována Plzeň!
Za úměrný příplatek zajišťujeme skupinám i kolektivům dopravu z celé ČR, při obsazení min. 44 míst z jednoho místa neúčtujeme dopravné do vzdálenosti 100 km od Plzně.
Typ dopravy BUS: patrový autobus zn. Neoplan (70 míst/12 m), Beulas (54 míst/13,7 m), Berkhof (50 míst/12,9 m), Ayats (46 míst/12 m), ev. další lux busy smluvních dopravců (49 míst/12 m, 53–55 míst/12,9 m, 57–59 míst/13,7 m, 74 míst/12 m atd.). V případě menšího počtu osob může být doprava zajištěna i minibusem do 26 míst bez WC.
Vybavení BUS: ABS, retardér, sněhové řetězy, klimatizace, toaleta*, kávovar, lednice, mikrofon, DVD a většinou pohodlná sklopná sedadla s ev. možností vysunutí do uličky, bezpečnostní pásy na všech sedadlech, individuální osvětlení nad každým sedadlem. Nevýhodou lux busů smluvních dopravců je většinou menší rozteč sedadel.
*Toaleta je v provozu v termínech až od 9. 3., není v provozu u pobytových busů z důvodu možného zamrznutí vodních čerpadel a omezených možnostech vyprazdňování.

CESTA BUS

Maximální čekací doba na odjezdu pro opozdilce je 10 minut. Autobusy jsou nekuřácké, WC jsou v autobusech v zimním období mimo provoz – viz doprava bus. Během cesty následuje po každých 3–4 hodinách cca 30minutová bezpečnostní přestávka pro řidiče a hygienická zastávka pro klienty na vytipovaných odpočívadlech vybavených WC. Harmonogram cesty je naplánován, je třeba dodržovat dobu přestávek, v nočních hodinách jsou intervaly mezi přestávkami delší. Během dopravy řidiči podávají klientům za poplatek nápoje (pivo, nealko nápoje, vodu atd.), v době zastávek navíc i kávu, čaj, ev. párky a instantní polévku (konzumace mimo bus). V průběhu cesty mají účastníci možnost zhlédnout filmy na DVD. Ne vždy jsme schopni vyřešit rozdílné požadavky cestujících na výběr filmu a na dobu provozu DVD. Žádáme účastníky zájezdu o vzájemnou toleranci. Osoby, které svým chováním hrubě naruší kulturu cestování, osoby pod vlivem alkoholu či drog budou technickým doprovodem po dohodě s dopravcem, ev. jinými klienty, vyloučeni ze zájezdu bez náhrady. CK si vyhrazuje právo na pozdější příjezd z důvodů dopravních zácp, stávek, kalamit, lavin, objížděk, zdržení na hranicích apod., které CK nemůže nijak ovlivnit. Během cesty zpravidla zastavujeme u supermarketu v údolí, tuto zastávku ale nelze předem garantovat.

KAUCE
Klienti cestující busem platí během dopravy kauci ve výši 1000,- Kč/os. (dále viz konkrétní kapacita). Klienti s vlastní dopravou skládají kauci na recepci zpravidla mezinárodní platební kartou (blokací částky), někde lze i v hotovosti v EUR. V případě vlastní dopravy je kauce vyšší, konkrétně viz ubytování. Pokud nebude kauce složena, nemůže Vám být vydán klíč od ubytování (za poplatek ev. druhý klíč). Vaše kauce slouží jako záloha na úhradu ztracených, rozbitých či poškozených věcí z inventáře, poškození nebo znečištění autobusu, event. na krytí škody CK nebo třetí osobě. Předání AP/ST/CH probíhá v době otevření recepce. Kauce je krácena ubytovatelem i v případě nedostatečného úklidu, zakouřeného ubytování, v případě přemístění nábytku nebo i za hrubé porušení ubytovacího řádu (např. rušení nočního klidu po 22. hodině, znečištění nebo poškození rezidence a okolí). V případě vyšší škody je klient povinen doplatit škodu na místě před odjezdem ze střediska.

UBYTOVÁNÍ
Je zajištěno přímo v lyžařských střediscích ve výšce až 2350 m. Zdejší studia a apartmány Vám nikdy nemohou plně nahradit pohodlí a soukromí Vašeho bytu. Pokud chcete prostor, soukromí, ev. vyšší kvalitu, zaplaťte si, prosím, za menší obsazení nebo si objednejte prostornější a kvalitnější ubytování za vyšší cenu. Jsme Vám schopni na vyžádání ev. vykalkulovat nižší i vyšší obsazení, než které je uvedeno v tabulce. Pokud někdo vyžaduje ještě vyšší standard služeb, doporučujeme ubytování v kvalitním hotelu za vyšší cenu. V ceně ubytování je zahrnuta spotřeba vody a energií. Služby „zdarma“ ev. za poplatek v EUR se mohou po vydání katalogu či v průběhu sezony měnit.
U jednotlivých středisek je popsáno vlastní ubytování, hodnocení dle * je hodnocení ubytovatele nebo příslušné národní klasifikace. Hodnocení I – IIIII vyjadřuje názor CK (i označuje vyšší úroveň v kategorii).
1*/I = jednodušší ubytování (starší inventář, hůře udržovaná a méně vybavená ST/AP, ev. menších rozměrů), 2*/II = standard (běžné opotřebení, závady možné), 3*/III = vyšší kvalita (novější nebo dobře udržované AP/ST, závady možné), 4*/IIII = komfort (pěkné AP/ST a kvalitně vybavené, závady málo pravděpodobné), 5*/IIIII = luxus. Apartmány i studia jsou účelně zařízeny a kompletně vybaveny pro pobyt na horách. U většiny studií je WC společné s koupelnou, u apartmánů je většinou oddělené. Plocha uvedená v m2 je včetně obytných místností, WC, koupelny, chodby, ev. balkonu. Ubytování odpovídá zahraničním normám. Rozdílná kvalita ev. velikost lůžek v apartmánu/studiu nemá vliv na cenu zájezdu účastníka. Apartmány/studia/hotelové pokoje se mohou od sebe lišit velikostí, polohou, vybaveno­stí, výhledem nebo rozmístěním postelí. Přidělení konkrétního apartmánu/studia je otázkou štěstí, můžete obdržet standardní typ dle objednávky, ev. vyšší kvalitu, v takovém případě se cena zájezdu nemění. Za přistýlku se nepovažuje vyklápěcí, vysouvací (zpravidla i zvedací mechanismus) nebo rozkládací lůžko, palanda. Lůžka mohou být také v místnosti bez oken (kabina), francouzské dvoulůžko je od 135 cm šířky. CK přijímá objednávky od klientů po celých typech ubytování za ceny při obsazení dle tabulky (ST2 při obs. 2 os., AP6 při obs. 4 os., ...) CK nepřiděluje konkrétní lůžka (manželská postel, dvoulůžko, palanda...), rozdělení je věcí dohody ubytovaných účastníků. CK spoléhá na vzájemnou dohodu a toleranci spolubydlících. Těm účastníkům, kteří nechtějí odebrat celé studio/apartmán v daném obsazení najednou, CK také vyjde vstříc, např. 2 osoby v AP4 nemusí platit zbylá 2 lůžka formou ceny AP4 obs. 2 os., mohou volit verzi AP4 při obs. 4 os., klienti zaplatí poplatek 800,- Kč/os. s jistotou, že nebudou doplácet. Po pozdějším
doplnění ze strany CK ev. klienta se tento poplatek nevrací (plnění fondu rizika nedoplnění ...), blíže viz str. 7 Individuální klient. V rámci sloučení osob může CK dát individuálního klienta i do cenově dražšího ubytování bez doplatku, např. z ST4C/3 os. do AP6/4 os. apod.) se snahou o co možná největší spokojenost. Ne vždy se podaří skloubit osoby stejného věku a pohlaví, dříve přihlášeným můžeme daleko lépe vyjít vstříc.
V některých rezidencích je v ceně ubytování místní francouzské povlečení (2x prostěradlo, povlak na polštář, ev. osuška), někde vozíme klientům pouze s autobusovou dopravou s sebou klasické české. Toto je klientům před ubytováním rozdáno a na závěr pobytu vybráno u autobusu pracovníkem CK. V případě vlastní dopravy je v ceně buď francouzské povlečení nebo je nutné vlastní povlečení, příp. si na recepci dokoupit místní povlečení. Pozor, francouzské skleněné konvice nejsou varné!
Apartmány/studia/hotelové pokoje se předávají na konci pobytu včas (dle pokynů delegáta, recepce), v pořádku, ev. s již dříve nahlášenými závadami, a samozřejmě uklizené – výjimky u střediska ev. u hotelového ubytování (mj. důkladně vyčištěná koupelna a WC, čistá zrcadla a okna, umyté a uklizené nádobí, čistá lednice, vynesené odpadkové koše, čisté podlahy, ...), v opačném případě slouží Vaše kauce na pokrytí nákladů úklidu, oprav a doplnění inventáře. Pokud byste nechtěli na závěr pobytu uklízet své studio či apartmán, je možné si ve Francii za poplatek od 40,- EUR zaplatit úklid (nevztahuje se na kuchyňský kout). Konkrétní informace Vám na přání předem sdělí delegát v místě ubytování. Opravdu si řádně převezměte po příjezdu apartmán/studio, jedině tak se vyhnete tomu, že závady, zjištěné při ukončení Vašeho pobytu, padnou na Vaši hlavu. Pozor, i v cizině se krade, lyžařský materiál si řádně hlídejte, přes noc si jej ukládejte v lyžárně nebo u dražší výbavy nejlépe v AP/ST/hotelovém pokoji (ne na balkoně)! Před odjezdem si doporučujeme zajistit individuální připojištění cenných věcí.
Nárok na ubytování vzniká v den příjezdu až po 16.00 hod., vlastní rozdělení klíčů končí zpravidla do 18.00 hod. (recepce do 19.–20. hod.). Přednostně jsou delegátem ubytováni klienti s autobusovou dopravou. Naopak často bývá předání pokojů dříve. Toto souvisí s termínem zájezdu, vytížením kapacit, organizací úklidu a předáváním pokojů, ovlivní to i přístup francouzského personálu v jednotlivých střediscích. Buďte, prosím, tolerantní, zvládnout sobotní nápor odjezdu a příjezdu klientů vyžaduje z francouzské strany nemalé úsilí a ne vždy vše vyjde dle představ. Povinnost vyklidit a předat uklizený apartmán či studio je v den odjezdu dle ubytování od 8.00 do 10.00 hodin.

SKIPAS V CENĚ
Skipas je buď čipová karta (někdy s fotem) nebo klasická permanentka s fotkou, upřesnění obdržíte v Pokynech k odjezdu. Skipas je nepřenosný, v případě porušení hrozí minimálně zablokování skipasu. Dny platnosti skipasu jsou závislé na počtu nocí strávených ve středisku. Skipas lze odečíst z ceny zájezdu (jako nelyžař).
Například 7 nocí, 6denní skipas – skipas v ceně zpravidla ne–pá.
Pokud máte skipas i v den odjezdu, jsou po lyžování možnosti hygieny bez zázemí AP/ST již omezené. Omezení doby lyžování platí v odjezdový den, kdy je nutno vyhradit dostatečnou dobu na sbalení osobních věcí, precizní úklid a předání apartmánu/studia (v případě dopravy bus harmonogram odjezdu viz středisko). V případě nemoci, úrazu, omezení provozu vleků se náhrada za skipas neposkytuje, pro tyto případy není ani naše pojištění. V případě ztráty skipasu poskytují některá střediska náhradní skipas po předložení dokladu s kódem. Proto doporučujeme při převzetí skipasu jeho ofocení. Ačkoliv někde mají senioři i děti veřejné slevy na skipas, ne vždy se to projeví v naší nabídce. Pro katalogovou cenu je rozhodující kontrakt, ceny námi odebíraných skipasů jsou někdy nižší než veřejné ceny pro seniory a děti. Sleva na dítě do 6 let znamená, že během platnosti skipasu nesmí dítě dovršit 6 let (obdobně jiný věk). Věkové slevy se vztahují vždy ke skipasu, nelze proto sčítat např. slevu za nelyžaře a věkovou slevu. Lyžařské odbavovací turnikety mohou být nebezpečné pro osoby s kardiostimulátory (info u vlekařů).

LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDING
Kilometry sjezdovek uvedené u konkrétního střediska berte jako orientační. Provoz vleků a lanovek může být omezen z důvodu špatných klimatických ev. sněhových podmínek, nebezpečí pádu lavin, ev. z technických důvodů. Středisko si vyhrazuje právo omezit i oblast platnosti skipasu z důvodu špatných sněhových nebo klimatických podmínek, které znemožní propojení oblastí vleky ev. lanovkami. Ze stejných důvodů může dojít ke zrušení platnosti tzv. návštěvnického skipasu. V takovém případě středisko (CK) slevu z ceny skipasu (zájezdu) neposkytuje. V případě krajně nepříznivého počasí, kdy nejezdí žádný vlek nebo lanovka, některá střediska mohou vydat náhradu skipasu ve formě x-dnů zdarma s omezenou dobou čerpání. U sjezdovek značí barva obtížnost, itineráře a černé sjezdovky jsou určené pro nejzdatnější. Červené sjezdovky jsou určeny kvalitním lyžařům, pro méně zdatné, začátečníky a malé děti jsou všechna střediska vybavena dostatečným počtem modrých ev. zelených sjezdovek. Stupeň náročnosti sjezdovky neplatí po celé její délce, udává maximální náročnost na sjezdovce. Pro milovníky snow­boardu jsou ve většině středisek samostatné areály. Úprava sjezdovek je z důvodu bezpečnosti prováděna většinou v době mimo provoz vleků. Ten je zpravidla od 8.45 do 17.00 hod. Na svazích je bezpodmínečně nutné dodržovat FIS pravidla pohybu na sjezdovce, obzvláště důležité je respektovat nařízení týkající se uzavření té které trasy, ať je to z důvodů malé vysněženosti, nebo nebezpečí pádu lavin. Na svahu mějte s sebou vždy doklad totožnosti a telefon. Pozor! Na sjezd mimo vyznačené sjezdovky, snowboardové areály a skiparky (vyšší rizika úrazu) je nutné připojištění RISK, oblasti většinou nejsou pod pravidelným dohledem Horské služby. Jezděte, prosím, opatrně. Doporučujeme rozvrhnout Vaše síly na celý týden.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Není zahrnuto v ceně zájezdu!
1.) Cestovní pojištění vám nabízíme za příplatek 415,- Kč (termínově s odjezdem/příjezdem autobusu). Jedná se o cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh a pojištění na storno. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou, ck zde působí jen jako obchodní zástupce. Podmínkou pojištění je uvedení jména, příjmení, datumu narození, adresy bydliště a PSČ v cestovní smlouvě a zaplacení příplatku za pojištění. Přesné znění smlouvy je k nahlédnutí v CK či na www.intertrans.cz. Pojištění se vztahuje kromě běžného cestovního pojištění i na rekreační provozování zimních sportů, např. sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených (ne na tzv. itinerářích) a otevřených sjezdovkách, sáňkování, bobování, turistiku na lyžích nebo sněžnicích, bruslení, běh na lyžích, vše na místech k tomu určených. Asistenční kartu obdržíte v autobuse, příp. jiným způsobem. Kartu si vyplníte dle pokynů pracovníka CK. Během zájezdu budete seznámeni, jak postupovat v případě naléhavé pomoci, lékařského ošetření či hospitalizace.
V případě:
a) storna zájezdu je klient povinen urychleně písemně uvědomit CK (OZ) o zrušení zájezdu a uvést pravdivý důvod. CK (OZ) vypočte výši stornopoplatku (výpočet z ceny zájezdu snížené o hodnotu vlastního pojištění – pojistné nelze pojistit). Podmínkou vyřízení storna zájezdu je doplacení částky za zájezd min. do výše stornopoplatku a prokázání důvodů storna (např. úraz, závažné onemocnění, rizikové těhotenství ..., dále viz pojistná smlouva s ČP). Částku zaplacenou nad hodnotu stornopoplatku vrátí CK (OZ) ihned klientovi. Po odjetí příslušného zájezdu budou zákazníkovi doručeny tiskopisy k vyplnění. Tyto doklady musí zákazník vyplnit, podepsat a spolu s potvrzením a ostatními doklady (lékařská zpráva, protokol policie či jiného orgánu, příp. jiné doklady, které si pojišťovna vyžádá) zaslat pojišťovně. Plnění ze strany pojišťovny 60–80 % stornopoplatku (% v závislosti na diagnóze ev. příbuzenském vztahu). Likvidace a plnění ze strany pojišťovny (spoluúčast 40–20 %) probíhá až po odjetí příslušného zájezdu (měsíční vyúčtování s CK).
b) využití pojištění léčebných výloh v zahraničí (nutnost lékařského ošetření, léků, obvazového materiálu, bandáže, rentgenových snímků, akutního ošetření zubů, hospitalizace v nemocnici, dopravy do nemocnice, repatriace nemocného do ČR) je zákazník povinen ihned telefonicky uvědomit asistenční službu EUROP ASSISTANCE o vzniku pojistné události a uschovat veškeré doklady související s pojistnou událostí. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen zaslat asistenční službě všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si vyžádá (předepsaný formulář je na vyžádání v CK).
c) při jiné pojistné události je zákazník povinen ihned kontaktovat asistenční službu, příp. pojišťovnu, zajistit a uschovat si veškeré doklady související s pojistnou událostí (např. potvrzení policie, majitele ubytovacího objektu, atd.). Zákazník je povinen škodu z pojištění zavazadel oznámit policii v místě vzniku škody, k hlášení pojistné události z pojištění zavazadel připojí vždy protokol policie. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen neprodleně informovat pojišťovnu ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., o vzniku pojistného případu (předepsaný formulář je na vyžádání v CK) a zaslat pojišťovně všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si pojišťovna vyžádá.
2.) cestovní pojištění + RISK (950,- Kč/os.), umožňuje pojištění kromě sjezdovek i na itinerářích (čárkovaně označené sjezdovky v pláncích) a ve volném terénu mimo sjezdovky (vyjma skoků a akrobacie), ve snowboardových areálech a skiparcích, ne však tam, kde jsou lyžování nebo snowboarding zakázány či nedoporučeny.

ZDRAVOTNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
Ve francouzských střediscích si můžete zakoupit připojištění CARRE NEIGE, TOP GLISSE, ... za cca 2,80 EUR/os./den. Toto pojištění se vztahuje mimo jiné na úhradu veškerých nákladů spojených s vyhledáváním, záchranou pojištěného v horách; proplacení nevyužitých dnů skipasu, jestliže byl postižený hospitalizován v nemocnici min. 3 dny; proplacení max. 4 dnů skipasu při uzavření 80 % vleků ve středisku z důvodu špatného počasí po dobu min. 1 den, spoluúčast 1 den; při zlomení lyží proplacení nákladů na půjčení náhradního páru lyží na dobu max. 8 dnů. Podmínky pojištění a výše pojistného plnění můžou být v jednotlivých střediscích rozdílné, podrobné informace si vyžádejte ev. předem u delegáta ve středisku (podmínky výše platné k zimě 2017).

STRAVA
V ceně zájezdů do AP/ ST není strava, AP/ST jsou vybaveny pro běžné vaření. Doporučujeme alespoň jedenkrát ochutnání některé z vynikajících krajových specialit (fondue, raclette...). Delegát Vám na Vaše přání doporučí restauraci. Večeře se obvykle skládá z předkrmu, hlavního jídla, dezertu ev. sklenky vína. U hotelů je v ceně polopenze nebo all inclusive – výhradně příslušná národní kuchyně.

DELEGÁT, TECHNICKÝ DOPROVOD

U zájezdů BUS/vl. je v ceně organizační pracovník – delegát (středisko) a technický doprovod (autobus). Ten organizuje dopravu busem (protože naši řidiči se starají pouze o Vaši bezpečnou a rychlou dopravu do střediska), vybírání kaucí, ev. fotografií, je nápomocen při vypisování asistenční karty. Technický doprovod mohou vykonávat i nováčci, zde prosíme o Vaši toleranci. Delegát je nápomocen při ubytování klientů, zajišťuje skipasy, pořádá informační schůzky, pomáhá při nemoci a úrazu, podává informace o oblasti, středisku, sjezdovkách, rezidenci, organizuje sportovní a kulturní akce, večeře, výlety, řeší problémy klientů, pomáhá při zajištění servisu lyží/snowboardů, apod. Delegát CK INTERTRANS je k dispozici po celý týden, je vybaven mobilním telefonem, v některých střediscích i osobním vozem. Pomoc a služby delegáta CK Intertrans ve středisku určitě oceníte.

POPLATKY NA MÍSTĚ, KAPESNÉ
– pobytová taxa – většinou v ceně. V termínech, kdy není v ceně delegát (blíže viz středisko), není pobytová taxa v ceně, pobytovou taxu pak platí klient sám na místě na recepci, cena cca 3–20 EUR/osoba/týden (blíže viz konkrétní ubytování, příp. Pokyny k odjezdu)
– ev. vratná záloha na pohodlný čipový skipas, tzv. keycard až 3 EUR
– v případě vlastní dopravy nemusí být u některých kapacit v ceně francouzské povlečení (tzn. vlastní, ev. za poplatek 8–15 EUR), blíže Pokyny k odjezdu
– záloha (kauci) na apartmán/studio 1000,- Kč/os. (u vlastní dopravy je částka vyšší dle ubytování – lze garantovat mezinárodní platební kartou, hotelové ubytování bez kauce)
– záloha (kauci) na ev. zapůjčení druhého klíče od ap., studia, ev. na jeho ztrátu (23–50 EUR)
– finance na úhradu parkovného Vašeho vozu (až 95 EUR/týden), doplňkových služeb k ubytování jako např. úklid, výměna povlečení a ručníků apod.
– některé rezidence mohou na místě účtovavat ekologickou daň ve výši 1,4 EUR/os./týden
– rezerva 200 EUR na výdaje spojené s drobným úrazem, onemocněněním. Náklady vynaložené v souvislosti s lékařským ošetřením či léčením úrazu nebo akutního onemocnění, které nepřevýší částku 150 EUR, je pojištěný povinen uhradit sám na místě. Proplacení je v tomto případě provedeno po prošetření EUROP ASSISTANCE v ČR.
– ev. poplatek za uložení zava­zadel v den odjezdu (cca 1–3 EUR/ks)
– poplatek za ev. sprchu v den odjezdu 2–4 EUR, pokud středisko/rezidence službu nabízí
– finance na drobný nákup potravin, občerstvení, suvenýrů (min. 30 EUR), pohled od 0,70 EUR, známka 0,80 EUR
– rezerva na ochutnání krajových specialit (fondue, raclette, tartiflette­, pierrade 12–30 EUR/os.) v místních restauracích
– případné připojištění vypůjčeného lyžařského vybavení ve středisku
– rezerva na ev. dokoupení skipasu na 7. den (15–50 EUR)
– drobné mince na toalety během cesty (EUR, ev. CHF),
Ceny uvedené v katalogu v EUR mají pouze informativní charakter, v průběhu sezony se částky mohou měnit.

OSTATNÍ
– nezapomeňte na svůj evropský průkaz zdravotního pojištění
– do příruční tašky nezapomeňte dát i platný cestovní pas (doklad) ev. foto na skipas, je-li uvedeno v Pokynech k odjezdu
– doporučujeme dbát na svoji bezpečnost, homologovanou lyžařskou přilbu a chránič páteře dětem i dospělým doporučujeme
– nezapomeňte na dobré sluneční brýle, zvláště pečliví buďte při výběru opalovacího krému, který by měl mít ochranný faktor min. 15, nutný je i lůj na rty s ochranným faktorem
– nezapomeňte na základní léky, ortézy, obvazy, fotoaparát, přezůvky, u klientů s vlastní dopravou ev. asistenční kartu pojištění a voucher na ubytování a skipasy, pokyny, hygienické potřeby, ručníky, toaletní papír, saponát, houbičku, utěrku, ev. povlečení, ev. hadr na podlahu,  ev. tablety do myčky
– v případě bazénu „slipové“ plavky, ev. sportovní vybavení.

Tyto Důležité informace vstupují v platnost dnem 14. 8. 2017 a vztahují se na všechny produkty CK INTERTRANS z katalogu ZIMA 2018.

CK INTERTRANS s. r. o.