VÝBĚR DESTINACE
...ta pravá dovolená 29. sezóna

Vyhledávání zájezduPoznávací zájezdy a poznávací pobyty, Černá Hora

Krásy Černé Hory

nabídkový leták

Program zájezdu

1. den: odjezd z Plzně v 19.00 hod. (z Prahy 17.30 hod.), tranzit přes Rakousko, Slovinsko do Chorvatska
2. den: příjezd do Mostaru, metropole Hercegoviny, kde vás čeká malebné staré město ležící na řece Neretvě s řadou mešit, krámků, ale hlavně se slavným Hairudinovým mostem, který se stal symbolem války na Balkáně. Po prohlídce přejezd na ubytování, nocleh v hotelu.
3. den: po snídani se vydáte k nejjižnějšímu evropskému fjordu – Boce Kotorské. Prohlídka starobylého opevněného města Kotor s cennými historickými památkami, které jsou pod ochranou UNESCO – katedrála sv. Trifona, byzantsko-románský kostel Panny Marie. Můžete vystoupat až k pevnosti sv. Jana, která se tyčí majestátně nad městem. Návštěva Budvy, krátká prohlídka historického centra jednoho z nejstarších měst na Balkáně. Zastávka nad proslulým poloostrovem Sv. Stefan. Přejezd do přímořského letoviska, ubytování.
4. den: fakultativně výlet do pravoslavného kláštera Ostrog, který je největším a nejuctívanějším místem v Černé Hoře. Při zpáteční cestě krátká zastávka v Danilovgradu, které se nachází v romantickém údolí řeky Zeta.
5. den: po snídani návštěva orientálně laděného městečka Stari Bar. Odpoledne výlet k největšímu jezeru na Balkánském poloostrově – Skadarskému jezeru, které je chráněnou rezervací vzácných druhů fauny a flóry. Fakultativně plavba lodí po jezeře s ochutnávkou místních specialit (kobližky, med, sýr, víno), ev. koupání v jezeře.
6. den: po malebném pobřeží se dostanete až do blízkosti albánských hranic ke kanálu Milena s dřevěnými chýšemi rybářů, kteří chytají ryby do sítí zvaných kaliméras. Prohlídka bývalého pirátského města Ulcijne, které má atmosféru orientálního tržiště.
7. den: po snídani odjezd, trajektem přeplutí Boky Kotorské. Kolem poledne příjezd do Dubrovníku, který je právem označován za perlu Jadranu. Prohlídka města s místním akreditovaným průvodcem. Odpoledne odjezd do ČR.
8. den: předpokládaný příjezd do ČR do 9.00 hod.

Ceník

Krásy Černé Hory - Hotel
TermínNocíOdjezdyLůžkoČ. zájezdu
13.04. - 20.04.5ABCDKLT8 860,-17LBAL01 OBSAZENO
Hotel, doprava autobus
akce01
od13.04.
do20.04.
počet nocí5
Lůžko8 860 Kč

SLEVY ODJEZDY

Cena zahrnuje

dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 5 nocí s polopenzí v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím), 2x trajekt, pobytovou taxu, folklorní večer, služby průvodce + místního akreditovaného průvodce v Dubrovniku, komplexní pojištění

Doporučená částka na vstupy

40,- EUR

Sleva

3. osoba na přistýlce – sleva 400,- Kč/os./zájezd
POTŘEBUJI PORADIT