MENU
...ta pravá dovolená 32. sezóna

Vyhledávání zájezduDůležité informace - léto 2021

Vážení klienti,
těší nás Váš stálý zájem o letní dovolenou v zahraničí s CK INTERTRANS. Organizujeme zájezdy do zahraničí již 32. sezónu. V následujících řádcích se s Vámi chceme podělit o nabyté zkušenosti a stručně Vás informovat o organizaci zájezdu z naší strany. K tomu, abyste si vybrali správnou dovolenou, ve správný čas a na správné místo, je nutná Vaše dostatečná informovanost. Věříme, že tyto Důležité informace, naše nabídka, ochota a kvalita našich zaměstnanců a obchodních zástupců Vám pomohou ve Vaší správné volbě. Všichni si přejeme, abyste strávili krásnou a ničím nerušenou dovolenou dle Vašich představ a přání. Chtěli bychom, abyste se vrátili s pocitem, že tohle byla opět ta nejhezčí dovolená....

VÝBĚR ZÁJEZDU
Každý zájezd nabízí nějaké priority. Každá země je jiná, každé pobytové místo má svou charakteristiku a něčím vyniká nad ostatní. Dobře při svém výběru zvažte, jaké služby preferujete a co očekáváte od své dovolené. Zda raději oželíte rušný noční život, či by Vám naopak nevyhovoval pobyt na klidném místě v přírodě. Zda chcete brouzdat ulicemi plnými obchůdků, či raději strávit příjemné večery v klidu na terase s přáteli. Zda máte raději písečné pláže s pozvolným vstupem do vody, či se raději koupete na oblázkových plážích. V nabídce jsou jak rušnější místa, tak i ubytování pro klienty, kteří si chtějí odpočinout od civilizace. Snažíme se o co nejpřesnější popis ubytování, střediska a oblasti. Účastníci s menšími pohybovými schopnostmi a fyzickou kondicí musí důkladně zvážit svoji účast. Je nutné počítat s tím, že průvodce musí dodržovat uvedený program a jeho časový harmonogram.

DÉLKA ZÁJEZDU, TERMÍN ZÁJEZDU
Délka zájezdu je určena počtem dní. Do celkového počtu dní se započítávají i dny určené na cestu do místa pobytu a zpět. A to i v případě odjezdu v pozdních večerních hodinách, či příjezdu v brzkých ranních hodinách.
Termíny zájezdů jsou uvedeny v tabulce u každého programu zájezdu. Zvažte, kterému termínu dáte přednost. Nezapomeňte, že jižní státy jsou nejkrásnější na jaře, kdy se příroda probouzí a předvádí se v celé své kráse a s ní se pomalu probouzejí i sezonní hoteliéři, restaurace, obchůdky a vůbec vše, co k turistickému ruchu patří. Hlavní sezonu doporučujeme klientům toužícím po odpočinku na plážích, kteří se chtějí koupat celý den v moři a vstřebávat teplo slunečních paprsků. Zkušení cestovatelé si raději vyčkají na příležitost prodloužit si léto a na dovolenou vyrazit až v září či říjnu. Toto je ideální období pro načerpání nových sil a energie pro pochmurné a sychravé zimní měsíce, kdy kromě čaje s rumem Vás zahřeje vzpomínka na krásnou dovolenou.

REZERVACE
 1. Vyberte si konkrétní zájezd/SCR. Pokud nejste ještě rozhodnuti, rádi Vám ochotně pomůžeme s výběrem.
 2. Proveďte si včas rezervaci. Nezapomeňte, že oblíbené rezidence jsou rychle vyprodané. Rezervujte si telefonicky, osobně či e-mailem. Spolu s potvrzením rezervace (rezervace maximálně 3 dny) obdržíte číslo smlouvy o zájezdu = číslo rezervace = variabilní symbol platby.
 3. Vyzvedněte či vyžádejte si smlouvu o zájezdu/SCR. Možno vytisknout z www.intertrans.cz.
 4. Vyplňte smlouvu pečlivě, do rámečku napište číslo smlouvy = číslo rezervace = variabilní symbol platby a v případě dopravy BUS nezapomeňte vyplnit odjezdové místo = nástupní místo!!
 5. Pročtěte si Všeobecné podmínky, které jsou součástí smlouvy, informace v nabídce k Vašemu zájezdu a tyto Důležité informace.
 6. Vyplněnou a podepsanou smlouvu pošlete či doneste do cestovní kanceláře Intertrans (CK) nebo odevzdejte obchodnímu zástupci (OZ) do doby skončení platnosti rezervace (tam, kde jste rezervovali). CK/OZ Vám obratem potvrdí objednané služby na smlouvě a tu Vám obratem předá nebo zašle zpět.
 7. Záloha je 30 % z ceny zájezdu /SCR. V období do 30. 4. 2021 je možnost využití platby snížené zálohy ve výši jen 500,- Kč/os., následně k 1. 5. doplatek do výše zálohy 30 % z ceny zájezdu /SCR. V případě odevzdání smlouvy k potvrzení CK/OZ v době kratší než 31 dnů před realizací zájezdu/SCR se hradí plná cena zájezdu/SCR, to vše v rezervační lhůtě stanovené v Bodu 2. odst. 2 těchto podmínek. V případě využití slevy „Early Booking“ činí záloha min. 50 % z ceny zájezdu.
 8. Doplatek celkové ceny zájezdu/SCR musí zákazník uhradit nejpozději do 31 dnů před realizací zájezdu. Příjem doplatku již CK nepotvrzuje. V případě nedodržení termínu úhrady zákazníkem je CK oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud zákazník nesplní svoji povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě 5 dnů, kterou mu CK jako věřitel tímto poskytuje. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení.
 9. Uschovejte potvrzenou smlouvu a doklady o zaplacení.
ZPŮSOB PLACENÍ
Svou zálohu, doplatek či celou částku můžete složit v hotovosti v CK, nejlépe bankovním převodem na účet CK na číslo účtu 254404398/0300, platební kartou přímo v kanceláři CK, Slovanská tř. 5 v Plzni. V případě rezervace a podpisu smlouvy s OZ se záloha i doplatek hradí hotově OZ, event. na účet OZ (ne na účet CK uvedený ve smlouvě). Při platbě uvádějte jako variabilní symbol číslo smlouvy = rezervační číslo (sděleno při rezervaci) event. číslo faktury.

POKYNY K ODJEZDU
Přibližně 7 dnů před odjezdem od nás obdrží objednavatel e-mailem (příp. poštou) podrobné informace ke svému zájezdu/SCR a přesný čas a místo odjezdu, informace o předpokládané trase a důležitých zastávkách, pokud není uvedeno jinak. Na zájezd si vezměte pokyny k odjezdu, potvrzenou smlouvu, doklady o zaplacení a platný cestovní doklad.

ZAVAZADLA
Všechna zavazadla si ještě před odjezdem pečlivě označte jmenovkou se svou adresou, telefonem a příp. místem své dovolené. Předejdete tím zbytečným nepříjemnostem. CK ani dopravce nepřebírá odpovědnost za záměnu zavazadel. Zvažte, co je opravdu nutné si brát s sebou na dovolenou, ať zbytečně nevláčíte hromady tašek a kufrů, promyslete vhodný výběr jídla. Doporučujeme používání úměrných kufrů pro lepší skladnost zavazadel, případně sportovních tašek. Autobusy nesmějí být z důvodu bezpečnosti přetěžovány, a chceme-li udržet i určitou kulturu cestování, musí každý zvážit počet a velikost svých zavazadel na rozumnou potřebu. CK/dopravce nezodpovídají v rozsahu, v jakém škoda na zavazadle vznikla v důsledku vnitřní závady, povahy nebo vady zavazadla. Též nenese zodpovědnost za poškození vyčnívajících částí zavazadel (kolečka, držadla, tažné rukojeti aj.) ani za poškozený obsah zavazadel díky nevhodnému zabalení k charakteru přepravy busem či vlekem. K zamezení drobných opotřebení doporučujeme obalení zavazadel.
V autobusové dopravě je povoleno vzít s sebou sportovní tašku či kufr o hmotnosti do 20 kg/os. a rozměru max. 80 x 60 x 20 cm a malé příruční zavazadlo s věcmi osobní hygieny a doklady o max. hmotnosti 3 kg. U zájezdů/SCR bez stravy nebo se snídaní navíc i menší tašku s jídlem do 10 kg/os. (max. 50 x 30 x 35 cm). Maximální váhu zavazadel nelze slučovat do jednoho společného zavazadla v závislosti na počtu osob. Nadlimitní zavazadlo (např. větší kufry) musí být předem objednané a pouze za poplatek 400,-Kč (množství těchto zavazadel je omezeno, úměrně k počtu zavazadel bude snížena přepravní kapacita osob v buse). Nadlimitní zavazadlo předem neobjednané (viz výše) nebude přepraveno, ev. bude přepraveno jen v případě volné kapacity úložných prostor a nebude-li ohroženo přetížení busu s tím, že bude doplaceno 600,- Kč/zavazadlo. Z dopravy jsou vyloučeny jízdní kola, vyjma cyklo zájezdů a domácí zvířata. Zákazník je povinen naložit si své zavazadlo do autobusu za pomoci řidiče a v cílové stanici si zavazadlo převzít. U letecké dopravy je povolený limit na osobu do max. hmotnosti 15 kg, resp. 23 kg + příruční zavazadlo (více viz konkrétní zájezd, ev. dle podmínek letecké společnosti).

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Je řešena zpravidla vlastními kvalitními a pohodlnými autobusy s příjemnými řidiči, což jistě přispěje k Vaší větší spokojenosti a k lepší atmosféře. Přesnou adresu a čas z odjezdového místa od nás obdržíte v pokynech k odjezdu. Všechny zájezdy odjíždějí z Prahy – metro B Stodůlky, Jeremiášova ulice (autobusové zastávky nad výstupem z metra), v době mimo provoz metra je odjezd/příjezd zájezdu ze Smíchova, autobusové nádraží Na Knížecí, zastávka u hotelu Akcent u výstupu metro Anděl – i jednocestně. Zahájení/konec zájezdu je Plzeň – Centrální autobusové nádraží (CAN), zájezdové stanoviště č. 33–34. U zájezdů označených z Plzně (z Prahy) – bude výchozím místem pro odjezd to město, ve kterém bude nižší počet klientů. Další trasy svozů jsou uvedeny v tabulce termínů konkrétního zájezdu. Možná nástupní místa jsou uvedena u zájezdu. Typ dopravy uvedený v odstavci „Cena zahrnuje“ je garantován CK až z hlavního nástupního místa (tj. z Plzně). Počítejte s tím, že do Plzně (pokud nejste na trase zájezdu) můžete být svezeni a opět rozvezeni jiným autobusem, mikrobusem, osobním vozem, taxi. Pro svozy a přepravu kol na cyklozájezdy platí podmínky viz. úvod cyklozájezdy. Časy příjezdů (návratů) ze zájezdů jsou uváděny do Plzně jako orientační, úměrně příjezd do dalších svozových míst. Vaše odjezdové místo bude dodrženo při minimálním počtu 3 klientů (u trasy B, H, L, U je to minimálně šest přihlášených osob) v daném místě nebo v součtu na svozové trase. V případě nenaplnění minimálního počtu Vám bude vrácen příplatek a k tomu poskytnuta dodatečná sleva ve výši 200,- Kč (u zájezdů nad 2000,- Kč). Neuvedete-li na smlouvě nástupní místo, je za Váš nástup považována Plzeň. Na opozdilce se čeká max. 10 minut. Časy odjezdů jsou závazné. Na zájezdy pojedete pohodlnými luxusními autobusy zn. Berkhof – 50 míst****, Beulas – 47 a 54 míst****, Neoplan – patrový 70 míst****, ev. dalšími typy luxusních autobusů smluvních dopravců, většinou v kvalitě *** s vybavením: ABS, WC, retardér, klimatizace, kávovar, lednice, DVD, sklopná sedadla s možností vysunutí do uličky; ev. při méně naplněných zájezdech např. minibusem Iveco (16 míst) bez WC. V průběhu cesty si můžete u řidiče zakoupit občerstvení – pivo, limo, kávu, čaj, polévky, párky a zhlédnout filmy. U výběru filmu prosíme o vzájemnou toleranci. Při organizaci autobusové dopravy využíváme v některých případech v jednotlivých zemích lokální transfery.

ZASEDACÍ POŘÁDEK
Snažíme se vyjít vstříc Vašim požadavkům (ve smlouvě k tomu určená kolonka, Vaše požadavky na místo v busu nemají smluvní charakter), ale musíte si uvědomit, že přední sedadla jsou jen čtyři a není možné na ně usadit padesát klientů. Rozhodujícím momentem při sestavování zasedacího pořádku je proto termín přihlášení. Další faktory, které mohou ovlivnit zasedací pořádek: např. děti měřící méně než 150 cm a vážící méně než 36 kg nesmějí sedět z bezpečnostních důvodů na předních sedadlech a musí mít své sedadlo. Také Vaše pozdní platba může negativně ovlivnit Vaše požadované místo. CK si vyhrazuje právo změnit místo účastníka v busu max. o 4 řady. V případě nutných změn prosíme o Vaše pochopení.

LETECKÁ DOPRAVA
Letecká doprava je zajišťována přes renomované letecké společnosti na pravidelných linkách, příp. charterových letech. Ceny leteckých zájezdů jsou včetně tax, poplatků a většinou i přepravy odbaveného zavazadla. Přesný čas vám oznámíme v pokynech k zájezdu cca 7 dní před odletem.

LODNÍ DOPRAVA
Lodní doprava je zajišťována trajekty mezinárodních společností. Naše zájezdy zahrnují většinou jen přepravu se sedadlem na palubě, za příplatek je možné dokoupit lůžko v kajutě. Osobně Vám dokoupení lůžka zejména při přepravě nočním trajektem doporučujeme.

PASOVÉ A VÍZOVÉ FORMALITY
Každý klient je povinen mít s sebou platný cestovní doklad. V případě, že je nutné obstarat vízum do země s vízovou povinností, pamatujte, že zakoupení zájezdu ještě neznamená udělení víza. Udělení víz spadá do kompetence zastupitelských úřadů. V případě výběru zájezdu do země s vízovou povinností Vám rádi pomůžeme s jeho vyřízením. Ceny víz jsou orientační, zvýšení ceny ev. zrušení vízové povinnosti je možné.

PRŮVODCE, DELEGÁT
Výběru průvodců a delegátů věnujeme mimořádnou pozornost.
Průvodce u autobusových poznávacích zájezdů/SCR je s Vámi po celou dobu v rámci programu. Téměř ve všech zemích je platný zákon o zákazu průvodcování uvnitř historických a archeologických objektů. Toto je důvod, proč zatím není možné, aby naši průvodci prováděli uvnitř těchto objektů. U některých těchto památek zajišťuje CK místního akreditovaného průvodce s překladem. Průvodce cestuje se zájezdem zpravidla z ČR, někdy se může připojit ke skupině až v cílové zemi nebo klienty může doprovázet jen při poznávací části zájezdu. Toto platí většinou u letecké dopravy, kde průvodce v letadle zpravidla není. Jazyk průvodce je čeština, výjimečně slovenština.

S delegátem/průvodcem se setkáte na letišti, v přístavu či po Vašem příjezdu do místa pobytu. Úkolem delegáta je organizovat pro účastníky pobytů uvítací schůzku, kde seznámí všechny klienty s pobytovým místem, oblastí, poskytovanými službami, možnostmi výletů a nákupů. Na dalších informačních schůzkách vyřizuje Vaše potřeby a přání. V každém středisku, popř. v každém hotelu, je informační kniha či nástěnka, kde naleznete další důležité podrobnosti o místě pobytu i výletech, důležitá telefonní čísla a aktuální vzkazy od delegáta. Delegát u pobytových zájezdů není s Vámi každý den a nemusí být ubytován s Vámi v letovisku. Je vybaven mobilním telefonem a je Vám k dispozici v případě vzniklých problémů.
Vstupné do objektů, lanovky, jízdy lodí, kajuty, MHD a příměstská vlaková doprava, pobytové taxy nejsou zpravidla zahrnuty v ceně, pokud není uvedeno v „Cena zahrnuje:“ Doporučenou částku na vstupy považujte za orientační.

UBYTOVÁNÍ
Výběru ubytování klademe nejvyšší důraz. Pro Vaši spokojenost si vyberte takový typ ubytování, který bude odpovídat Vašim představám a Vašim finančním možnostem. V naší nabídce najdete ubytování v hotelech (myšleno i v rodinných penzionech), soukromí, apartmánech – AP, studiích – ST, dvoulůžkových pokojích, ve čtyřlůžkových apartmánech a chatkách/mobilhome, ev. v hostelu.

Vzhledem k tomu, že oficiální kategorie hotelů a ubytování leckde neodpovídají našim normám, snažíme se popis ubytování co nejvíce přiblížit v naší nabídce. U jednotlivých kapacit je popsáno vlastní ubytování. Hodnocení dle hvězdiček je hodnocení ubytovatele nebo dle příslušné národní klasifikace. Většina našich ubytovacích kapacit je zpravidla v kategorii 3* (v cena zahrnuje neuvádíme zpravidla počet hvězdiček). U poznávacích okruhů může nastat možnost i ubytování ve 4* kategorii, ale může být v daném zájezdu i v kategorii 2*. Hodnocením I – IIII vyjadřuje názor CK (i označuje vyšší úroveň v kategorii). Z některých fotografií je patrná poloha objektu, tzn. i reálné převýšení od moře. Velikost a poloha stejného typu pokoje, stáří vybavení nemusí být ani v rámci jednoho objektu ubytování stejná. Přidělení konkrétního pokoje bohužel už ovlivnit nemůžeme. Ubytovací kapacity či jednotlivé pokoje mohou vykazovat určitou míru hluku, která je zpravidla úměrná míře noční zábavy a dopravnímu provozu v okolí. Přistýlkou, v tabulkách značenou (+1), může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko. Jednolůžkový pokoj, i když je za příplatek, může být menší velikosti než dvoulůžkový pokoj v daném ubytování a druhé lůžko nemusí být přítomno. Podmínky „Individuální klient a klient na doobsazení“ najdete u Slevy a výhody.

Dle mezinárodních zvyklostí je nutné opustit pokoje v den odjezdu zpravidla mezi 9.00 a 11.00 hod., v den příjezdu je možné ubytování zpravidla po 14. hodině. V případě nočních letů nebo naopak brzkých ranních odletů se zkrácená noc považuje za plnohodnotnou a zákazník nemá nárok na slevu či jinou kompenzaci.

STRAVOVÁNÍ A NÁPOJE
Informace o stravování najdete u jednotlivých zájezdů a u ubytování. Nápoje k jídlu nejsou až na výjimky a programy All inclusive zahrnuty v ceně zájezdu. Platí se přímo na místě v místní měně. Stravování je poskytováno dle výše ceny objednané služby stravy nebo dle norem nebo zvyklostí ubytovatele. Zpravidla bohatší strava je při ubytování v Rakousku, Německu, Maďarsku, Slovensku, jednoduchá strava je např. v Itálii.
Typy stravování:
 • snídaně – většinou čaj/káva, máslo, džem, pečivo, event. džus;
 • večeře formou bufetu – švédské stoly,
 • večeře formou menu – servírovaná, zpravidla 3 chody – předkrm, hlavní jídlo ev. dezert/salát (ovoce),
 • All inclusive – upřesnění viz konkrétní hotel.
POJIŠTĚNÍ
1) Ceny zájezdů organizované CK Intertrans zahrnují Pojištění záruky pro případ úpadku CK dle zákona 159/99 Sb., které CK uzavírá s pojišťovnou Generali Česká pojišťovna, a. s. (GČP), číslo smlouvy 1710210015 (Všeobecné smluvní podmínky Bod 10.).

2) U námi organizovaných zájezdů/SCR si může zákazník uzavřít za příplatek Cestovní pojištění, které CK uzavírá s klienty za pojišťovnu Generali Česká pojišťovna, a. s., včetně pojištění léčebných výloh a pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy. Pojištění na storno zájezdu nelze uplatnit u jednodenních výletů/SCR a dvoudenních zájezdů! Pojištění na storno je i z důvodu přírodních katastrof (požár, erupce, zemětřesení, povodeň, záplava), epidemií, ohrožení života občanskými nepokoji, ev. z důvodu krádeže/vloupání nebo živelné pohromy v místě trvalého bydliště pojištěného. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK zde působí jen jako zprostředkovatel. Přesné znění smlouvy je k nahlédnutí u CK/OZ či jiné CK pověřené osoby. Asistenční kartu obdržíte v autobuse, příp. jiným způsobem. Kartu si vyplníte dle pokynů pracovníka CK. Během zájezdu/SCR budete seznámeni, jak postupovat v případě naléhavé pomoci (získání náhradních cestovních dokladů, právní pomoc), lékařského ošetření či hospitalizace.

V případě:
a) storna zájezdu je klient povinen urychleně písemně uvědomit CK (OZ) o zrušení zájezdu a uvést pravdivý důvod. CK (OZ) vypočte výši stornopoplatku (výpočet z ceny zájezdu snížený o hodnotu vlastního pojištění – pojistné nelze pojistit). Podmínkou vyřízení storna zájezdu je doplacení částky za zájezd min. do výše stornopoplatku a prokázání důvodů storna (např. úraz, závažné onemocnění, nemoc COVID -19, rizikové těhotenství..., dále viz pojistná smlouva s GČP). Částku zaplacenou nad hodnotu stornopoplatku vrátí CK (OZ) ihned klientovi. Po odjetí příslušného zájezdu budou zákazníkovi doručeny tiskopisy k vyplnění. Tyto doklady musí zákazník vyplnit, podepsat a spolu s potvrzením a ostatními doklady (lékařská zpráva, protokol policie či jiného orgánu, příp. jiné doklady, které si pojišťovna vyžádá) zaslat pojišťovně. Plnění ze strany pojišťovny 60 - 80 % stornopoplatku (% v závislosti na diagnóze event. příbuzenském vztahu). Likvidace a plnění ze strany pojišťovny (spoluúčast 40 - 20 %) probíhá až po odjetí příslušného zájezdu (měsíční vyúčtování s CK).

b) využití pojištění léčebných výloh v zahraničí (nutnost lékařského ošetření, léků, obvazového materiálu, bandáže, rentgenových snímků, akutního ošetření zubů, hospitalizace v nemocnici, dopravy do nemocnice, repatriace nemocného do ČR) je zákazník povinen ihned telefonicky uvědomit asistenční službu EUROP ASSISTANCE o vzniku pojistné události a uschovat veškeré doklady související s pojistnou událostí. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen zaslat asistenční službě všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si vyžádá (předepsaný formulář je na vyžádání v CK).

c) při jiné pojistné události je zákazník povinen ihned kontaktovat asistenční službu, příp. pojišťovnu, zajistit a uschovat si veškeré doklady související s pojistnou událostí (např. potvrzení policie, majitele ubytovacího objektu atd.). Zákazník je povinen škodu z pojištění zavazadel oznámit policii v místě vzniku škody, k hlášení pojistné události z pojištění zavazadel připojí vždy protokol policie. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen neprodleně informovat GČP, o vzniku pojistného případu (předepsaný formulář je na vyžádání v CK) a zaslat pojišťovně všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si pojišťovna vyžádá.

3) Za příplatek k Cestovnímu pojištění si může zákazník navíc uzavřít Pojištění přerušení cesty (např. z důvodu COVID -19), výše připojištění je 275,- Kč/zájezd (více viz Všeobecné podmínky).
obrazek 1
PLÁŽE A KOUPÁNÍ
Na většině pláží se za poplatek půjčují slunečníky a lehátka, stejně tak se většinou platí i využití sportovních aktivit. Pláže jsou různých typů, snažíme se je co nejlépe popsat. Na oblázkové pláže se Vám boty do vody určitě neztratí. Také teplota a čistota vody může někdy kolísat (např. po bouřkách).

SLUŽBY MÍSTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
Úroveň a rychlost poskytování služeb, pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá mentalitě obyvatelstva. Proto se obrňte trpělivostí, oceňte jejich milý a přátelský přístup a odpusťte jim pomalejší vyřizování svých „neodkladných“ záležitostí.

Nebojte se nás zeptat na další informace, které Vás zajímají. Vaše spokojené úsměvy a pohledy při návratu, pozitivní informace v anketních lístcích a Vaše osobní poděkování nás povzbuzují do další práce.

CK INTERTRANS s.r.o.