VÝBĚR DESTINACE
...ta pravá dovolená 27. sezóna

Vyhledávání zájezduPoznávací zájezdy a poznávací pobyty, Velká Británie

Londýn a stará dobrá Anglie

nabídkový leták

Program zájezdu

1. den: odjezd z Plzně v 15.00 hodin (z Prahy 13.30 hod.), tranzit Německem a Belgií do Francie.
2. den: ráno přejezd trajektem nebo Eurotunelem do Británie. Celodenní program zahájíte v Greenwichi, kde se nejdříve zastavíte u známé královské observatoře s nultým poledníkem a krásným výhledem na Londýn, zejména na nejnovější londýnskou čtvrť Docklands. Procházka parkem kolem Námořního muzea až na nábřeží Temže k plachetnici Cutty Shark. Lodí po Temži přejezd do City of London. Čeká vás známý most Tower Bridge i nedaleko ležící pevnost Tower, po staletí symbolizující vojenskou i politickou moc, místo krvavých událostí anglické historie, kde se kromě unikátní sbírky historických zbraní nachází i jedinečná kolekce královských korunovačních klenotů. V nejstarším londýnském obvodě, v City, vás jistě uchvátí monumentální katedrála sv. Pavla, druhá největší církevní stavba v Evropě. Večer odjezd do hotelu, ubytování, nocleh.
3. den: po snídani se vydáte do hrabství Warwickshire, kde navštívíte jeden z nejzachovalejších středověkých hradů v Anglii – romantický Warwick Castle, jehož počátky sahají až do 11. století. Odpoledne si vychutnáte atmosféru Shakespearova rodiště, městečka Stratford upon Avon. Možnost prohlídky rodného domu slavného dramatika, procházka městem s hrázděnou architekturou i podél řeky Avon. Večer návrat do hotelu, nocleh.
4. den: dopoledne navštívíte univerzitní město Oxford. Prohlídka historického centra s areály jednotlivých univerzitních kolejí a návštěva nejprestižnější koleje Christ Church College. Přejezd ke Stonehenge – nejznámější prehistorické památce v Evropě, kterou tvoří soubor megalitů obrovské velikosti a váhy až 50 tun. Na závěr vás čeká středověké městečko Salisbury, jehož perlou je raně gotická katedrála s nejvyšší kostelní věží v Anglii. V kapitule katedrály je uložen originál Velké listiny svobod z roku 1215 (Magna Charta). Večer návrat do hotelu, nocleh.
5. den: pěší prohlídka aristokratického Westminsteru – Westminster Abbey, korunovační kostel anglických panovníků, blízké budovy Parlamentu se známou věží s proslulým zvonem Big Ben, vládní třída Whitehall včetně známé Downing Street, Buckinghamský palác – sídlo královny.  Rozhodně si nenechte ujít bohémskou čtvrť Soho, tržnici Covent Garden i známá náměstí Piccadilly Circus a Trafalgar Square. Odpoledne můžete navštívit Muzeum voskových figurin Madame Tussaud’s nebo věhlasné British Museum, které obsahuje sbírky ze všech kontinentů a dokumentuje historii lidstva od počátku až do současnosti. Osobní volno můžete využít k nákupům na nejznámější londýnské obchodní třídě Oxford Street nebo k toulkám po skrytých zákoutích Londýna. Ve večerních hodinách odjezd z Londýna, trajekt nebo Eurotunel do Francie.
6. den: tranzit Belgií a Německem, předpokládaný návrat do 16.00 hod.

Ceník

Londýn a stará dobrá Anglie - Hotel
TermínNocíOdjezdyLůžkoČ. zájezdu
04.08. - 09.08.3ACDHKLT8 690,-16LLWI01 OBSAZENO
Hotel, doprava autobus
akce01
od 4.08.
do 9.08.
počet nocí3
Lůžko8 690 Kč

Cena zahrnuje

dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 3 noci se snídaní v hotelu (2lůžk. pokoje s přísl.), 2x trajekt, služby průvodce, komplexní pojištění

Doporučená částka na vstupy

100,- GBP
POTŘEBUJI PORADIT