MENU
...ta pravá dovolená 32. sezóna

Vyhledávání zájezduAktuálně - Připojištění přerušení cesty (COVID-19)

1.10.2020

!! NOVINKA !!

Jedete s námi na zájezd do zahraničí? Pro vaši větší jistotu vám nabízíme novinku v podobě připojištění na covid-19. Od 1.9.2020 si můžete přikoupit tuto službu k cestovnímu pojištění.

PŘIPOJIŠTĚNÍ PŘERUŠENÍ CESTY (COVID-19)

V případě přerušení cesty pojišťovna poskytne pojistné plnění v podobě úhrady nákladů na nespotřebované služby vyplývající z uzavřené smlouvy o zájezdu a v podobě dodatečných nákladů na návrat (jízdní doklad, letenka), pokud nebylo možné použít původní zpáteční jízdní doklad.

V případě naří­zení preventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19, pojišťovna uhradí náklady spojené s jeho provedením.

V případě nařízené preventivní karantény pojišťovna po dobu jejího trvání uhradí náklady spojené s ubytováním a stravou pojištěného.

Pojišťovna pojištěnému nahradí náklady za parkovné, které vznik­ly po termínu řádného návratu leteckou dopravou, pokud vyzvednutí vozidla v řádném termínu zabránila nařízená preventivní karanténa pojištěného v sou­vislosti s podezřením na onemocnění COVID-19 mimo území České republiky nebo nařízený test na vyloučení onemocnění COVID-19 mimo území České republiky.

Dále pojišťovna pojištěnému uhradí náklady na repatriaci pojištěné­ho po ukončení nařízené preventivní karantény mimo území České republiky.

Pojištěný je povinen ihned po vzniku škodní události (tj. ihned po nařízení pre­ventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19 nebo nařízení preventivní karantény v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19, k tomu pří­slušným úřadem mimo území České republiky) kontaktovat asistenční centrálu pojišťovny a postupovat v souladu s jejími pokyny.

Pojišťovna uhradí vzniklé náklady na základě dokladů osvědčujících nenávratné vynaložení těchto ná­kladů pojištěným. V odůvodněných případech může pojišťovna vzniklé náklady uhradit přímo za pojištěného, a to po předchozí dohodě s asistenční centrálou pojišťovny.

Maximální výše limitu pro plnění je 30.000 Kč.

Cena připojištění: 275,- Kč/os.

Bližší informace ZDE.