MENU
...ta pravá dovolená 32. sezóna

Vyhledávání zájezduJak se přihlásit na zájezd

Výběr a rezervaci zájezdu/služby cestovního ruchu (dále jen Smlouva), sepsání Smlouvy a platbu, můžete vyřídit osobně v CK INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň nebo telefonicky, elektronicky či u některého z našich autorizovaných obchodních zástupců (OZ) uvedených na této straně výše. Aktuální seznam všech OZ najdete na www.intertrans.cz, sekce „Prodejci“.

1. REZERVACE

Vybraný zájezd si můžete rezervovat následovně:

 1. telefonicky na tel. 377 246 995 nebo 377 431 337
 2. emailem na ck@intertrans.cz
 3. vyplněním rezervačního formuláře u konkrétního zájezdu na www.intertrans.cz (rezervace Vám bude potvrzena e-mailem)
 4. u autorizovaného obchodního zástupce.

2. SMLOUVA

Smlouvu naleznete na internetu na www.intertrans.cz, sekce „Ke stažení“. Vyplněnou Smlouvu (včetně požadovaných slev a příplatků) s uvede­ným číslem rezervace (číslo rezervace = číslo Smlouvy) zašlete nejpozději do konce platnosti rezervace jednou z následujících možností:

 1. e-mailem na ck@intertrans.cz
 2. poštou na adresu CK Intertrans, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň

Smlouvu můžete vyplnit i přímo v CK Intertrans nebo u některého z našich obchodních zástupců. Na vyžádání Vám Smlouvu rádi zašleme e-mailem.

3. PLATBA ZÁLOHY

Záloha je 30 % z ceny zájezdu/SCR. V období do 30. 4. 2021 je možnost využití platby snížené zálohy ve výši jen 500,- Kč/os., následně k 1. 5. doplatek do výše zálohy 30 % z ceny zájezdu/SCR.

V případě odevzdání smlouvy k potvrzení CK/OZ v době kratší než 31 dnů před realizací zájezdu/SCR se hradí plná cena zájezdu/SCR. Zálohu nebo plnou cenu ze Smlouvy je třeba uhradit do konce platnosti rezervace. U slev „Early Booking“ je záloha 50 % z konečné ceny zájezdu.

Platit můžete:

 • bankovním převodem na náš účet v ČSOB 254 404 398/0300, variabilní symbol = číslo rezervace
 • vkladem částky na náš účet v ČSOB
 • hotově v CK Intertrans/u OZ – pokud je smlouva uzavřena u OZ
 • ev. fakturou z fondu zaměstnavatele
 • poukázkami na dovolenou, dárkovými poukázkami.

Po úhradě platby Vám bude předána/zaslána potvrzená Smlouva.

4. PLATBA DOPLATKU

Do 31 dnů před odjezdem je třeba uhradit doplatek uvedený ve Smlouvě.

5. POKYNY K ODJEZDU

Týden před odjezdem Vám zašleme na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě (případně poštou) bližší informace – pokyny k odjezdu.