MENU
...od roku 1990

Jak se přihlásit

  • ke stažení zde
Výběr a rezervaci služby cestovního ruchu případně zájezdu (dále jen Smlouva), sepsání Smlouvy a platbu můžete vyřídit osobně v cestovní agentuře PLZEŇSKÁ CESTOVKA na adrese Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň nebo telefonicky, elektronicky.

1. REZERVACE
Vybraný výlet či zájezd si můžete rezervovat následovně:
1. telefonicky na tel. 377 246 995
2. emailem na info@intertrans.cz

2. SMLOUVA
Smlouvu naleznete v sekci „Ke stažení“, vyplněnou Smlouvu (včetně požadovaných slev a příplatků) s uvede¬ným číslem rezervace (číslo rezervace = číslo Smlouvy) zašlete nejpozději do konce platnosti rezervace na info@intertrans.cz Smlouvu můžete případně vyplnit i přímo v naší CA. Na vyžádání Vám Smlouvu rádi zašleme e-mailem.

3. PLATBA ZÁLOHY
Záloha je 50 % z ceny. V případě odevzdání smlouvy k potvrzení CA v době kratší než 31 dnů před realizací se hradí plná cena. Zálohu nebo plnou cenu ze Smlouvy je třeba uhradit do konce platnosti rezervace.
Platit můžete:
převodem na účet CA: 181619370/0300, variabilní symbol = číslo rezervace
vkladem částky na výše uvedený účet
hotově v CA
ev. fakturou z fondu zaměstnavatele
Po úhradě platby Vám bude předána/zaslána potvrzená Smlouva.

4. PLATBA DOPLATKU
Do 31 dnů před odjezdem je třeba uhradit doplatek uvedený ve Smlouvě.

5. POKYNY K ODJEZDU
Týden před odjezdem Vám zašleme na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě (případně poštou) bližší informace – pokyny k odjezdu.