VÝBĚR DESTINACE
...ta pravá dovolená 32. sezóna

Vyhledávání zájezduPoznávací zájezdy a poznávací pobyty, Francie

To nejlepší z Bretaně a Belle-Ile

nabídkový leták

Program zájezdu

  • výlet lodí na Belle Ile a okružní jízda místním busem po ostrově v ceně zájezdu
1. den: odjezd z Plzně ve 22.00 hod. (z Prahy 20.30 hod.), tranzit Německem do Francie.
2. den: návštěva Chartres s malebným centrem a slavnou gotickou katedrálou (UNESCO) proslulou svými vitrážemi, úchvatnou sochařskou výzdobou a tajemným labyrintem. Vitré – středověké městečko s úzkými uličkami plnými hrázděných domů a hradem z 11. století. Odjezd na ubytování.
3. den: jedna z nejkrásnějších památek Francie, klášter Le Mont Saint Michel (UNESCO) vystavěný na skalnatém ostrově uprostřed zátoky s největším rozdílem mezi přílivem a odlivem v Evropě, Saint Malo, přezdívané město pirátů, malebný přístav uzavřený ve svých hradbách, odkud francouzští korzáři vyráželi na své výpravy. Přejezd na Smaragdové pobřeží, zastávka u pevnosti Fort La Latte a u rozeklaných útesů na mysu Cap Fréhel. Odjezd na ubytování.
4. den: dopoledne Tréguier, typické bretonské městečko s krásnou gotickou katedrálou, následuje přímořské letovisko Ploumanach – procházka po Côte de Granit Rose (Pobřeží růžové žuly), kde můžete obdivovat bizarní skalní útvary. Poté si prohlédnete renesanční farní dvorec v Guimilau, kde se nachází sousoší kalvárie čítající až 200 postav. Navštívíte také půvabnou zachovalou středověkou vesničku Lacronan. Odjezd na ubytování.
5. den: přejezd na mys Point du Raz, nejzápadnější výběžek Bretaně s úchvatnými výhledy na útesy, o něž se tříští vlny Atlantiku. Quimper – staré město s hrázděnými domy a gotickou katedrálou Sv. Correntina. Přejezd do oblasti Carnacu s tajemnými megalitickými poli, které zůstávají dodnes nerozluštěnou záhadou. V případě dostatečné časové rezervy bude ještě možnost podvečerní prohlídky městečka Auray malebně rozloženého na svazích nad řekou Loche. Odjezd na ubytování.
6. den: celodenní výlet lodí na ostrov Belle Ile (Krásný ostrov), nejkrásnější ze všech bretonských ostrovů. Podniknete okružní jízdu autobusem kolem ostrova, zastavíte se u útesů a skalních jehel na Côte Sauvage (Divoké pobřeží), na mysu Pointe des Poulains u vily slavné herečky Sáry Bernhardtové a prohlédnete si malebná městečka Le Palais a Sauzon. Po návratu na pevninu krátká podvečerní prohlídka opevněného přístavu Vannes. Přejezd do ČR.
7. den: předpokládaný příjezd do 14.00 hod.

Ceník

Hotel

Doprava: autobus

TermínNocíOdjezdyLůžko
19.07. - 25.07.4ACDHKTU12 140,-OBSAZENO
SLEVY ODJEZDY

Cena zahrnuje

  • dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar)
  • 4 noci se snídaní v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)
  • průvodce
  • výlet lodí na Belle Ile a okružní jízdu místním autobusem

Cena nezahrnuje

  • cestovní pojištění vč. storna + 249,- Kč

Doporučená částka na vstupy

30,- EUR

Sleva

  • 3. osoba na přistýlce – sleva 300,- Kč/zájezd
POTŘEBUJI PORADIT