VÝBĚR DESTINACE
...ta pravá dovolená 32. sezóna

Vyhledávání zájezduPoznávací zájezdy a poznávací pobyty, Německo, Lucembursko

Mosela a Lucembursko

nabídkový leták

Program zájezdu

1. den: odjezd z Plzně v 6.30 hod. (z Prahy v 5.00 hod.) do vinařské oblasti řeky Mosely. Odpoledne prohlídka Trevíru, jednoho z nejstarších měst v Německu. Uvidíte monumentální Portu Nigra (Černá brána), Aulu Palatina (královská falc) či rozvaliny římských lázní. Odjezd na ubytování, nocleh.
2. den: celodenní výlet do sousedního Lucemburska. První zastávkou bude Echternach, prohlídka městečka a procházka k nedalekému jezeru a Římské vile. Přejezd do Viandenu, rodiště českého krále Jana Lucemburského. Odpoledne prohlídka hlavního města Lucemburska, Lucemburku. Zde si prohlédnete slavnou katedrálu Notre Dame s ostatky J. Lucemburského a Velkovévodský palác. Nádherné výhledy na město se vám naskytnou z mnoha mostů a městských hradeb. Návrat na ubytování, nocleh.
3. den: tento den poznáte údolí řeky Mosely s půvabnými vesničkami, vinicemi a středověkými hrady a ochutnáte vynikající moselská vína. První zastávkou bude historické městečko Bernkastel-Kues s unikátními hrázděnými domy a zříceninou hradu Landshut. Panoramatická cesta povede přes Zell, jehož uličky lemují četné vinárničky, dále Beilstein se zříceninou hradu Metternich a Cochem – jedno z hlavních vinařských center oblasti s majestátním hradem nad městem. Ubytování v hotelu,nocleh.
4. den: přejezd do Koblenz, města na soutoku Mosely a Rýna. Projížďka lodí po obou řekách s netradičním výhledem na město. Poté návštěva největších zajímavostí města a poslední pohled na soutok řek z Deutsches Eck (Německý roh). V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR. Předpokládaný návrat do 22.30 hod.

Ceník

Hotel

Doprava: autobus

TermínNocíOdjezdyLůžko
26.08. - 29.08.3ADKT6 490,-OBSAZENO
SLEVY ODJEZDY

Cena zahrnuje

  • dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar)
  • 3 noci se snídaní v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)
  • služby průvodce

Cena nezahrnuje

  • cestovní pojištění vč. storna + 183,- Kč
  • jednolůžkový pokoj + 1 870,- Kč

Doporučená částka na vstupy

50,- EUR
POTŘEBUJI PORADIT