VÝBĚR DESTINACE
...ta pravá dovolená 31. sezóna

Vyhledávání zájezduPoznávací zájezdy a poznávací pobyty, Rusko

Petrohrad a Moskva

nabídkový leták

Program zájezdu

1. den: dopoledne odlet z Prahy do Petrohradu. Transfer z letiště do centra, okružní jízda městem, během které uvidíte např. slavný křižník Aurora, Zimní palác a Petropavloskou pevnost, Něvský prospekt, budovu Admirality a další. Ubytování v hotelu, nocleh.
2. den: snídaně, prohlídka Petrohradu – jednoho z nejkrásnějších měst Ruska. S průvodcem zde poznáte to nejzajímavější, co tato ruská perla nabízí. Navštívíte např. Petropavlovskou pevnost, slavný křižník Aurora, odpoledne katedrálu sv. Izáka. Návrat na ubytování, nocleh.
3. den: snídaně, výlet do Puškinu (dříve Carskoje Selo), jednoho z bývalých sídel ruských carů. Jeho dominantou je palác Kateřiny Veliké se slavnou Jantarovou komnatou. Po návratu do Petrohradu zavítáte do chrámu „Spas na Krovi“. Osobní volno, fakultativně návštěva večerního představení ruských národních tanců s drobným občerstvením v Nikolajevském paláci nebo divadelní představení. Nocleh.
4. den: snídaně, lodní výlet do Petrodvorce, letního carského sídla, které je také nazýváno „Ruské Versailles“. Tento unikátní palácový a parkový celek z 18. a 19. století skýtá desítky pozlacených soch a plastik. Odpoledne návštěva Ermitáže – jednoho z nejznámějších muzeí, jehož sbírka čítá okolo 3 miliónů exponátů. Návrat na ubytování, nocleh.
5. den: snídaně, odjezd rychlovlakem Sapsan do Moskvy (4 hod.). Ubytování. Večerní okružní prohlídka Moskvy.
6. den: snídaně, nejprve poznáte Moskevské metro a jeho nejkrásnější stanice, prohlídka centra Moskvy, vydáte se na Rudé náměstí, navštívíte chrám Vasila Blaženého, nahlédnete i do slavného Gumu. Projdete se nově otevřeným parkem Zarjadje, místem, kde se snoubí nejmodernější architektura s krásnou výsadbou a přírodním designem. Dále uvidíte chrám Krista Spasitele – největší pravoslavný chrám na světě, postavený koncem 20. století na místě původního, který byl stržen komunisty v roce 1934. Vpodvečer krátká projížďka lodí po řece Moskvě, individuálně večerní Moskva, nocleh.
7. den: snídaně, celodenní výlet autobusem do Sergiev Posad (dříve Zagorsk), který bývá označován jako ruský Vatikán. Je to sídlo patriarchy ruské pravoslavné církve. Prohlídku začnete klášterem svaté Trojice, založeným v první polovině 14. století Sergejem Radoněžským, jedním z nejuctívanějších ruských světců. V roce 1993 byl zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Sergiev Posad je také známý jako první domov světoznámé panenky Matrjoška. Navštívíme dílnu, kde se panenky vyrábí, během krátkého kurzu si sami namalujte vlastní panenku Matrjošku! Návrat na hotel, nocleh.
8. den: snídaně, pokračování prohlídky v centru, zastavíte se u památníku neznámého vojína, prohlédnete si Kreml a jeho chrámy, Carský zvon a Carské dělo. Odpoledne procházka po Arbatu. Volný program, nocleh.
9. den: po snídani volný program dle zájmu. Doporučujeme navštívit zajímavé Muzeum kosmonautiky, případně City s vyhlídkou na město (354 m), Park Vítězství, kde se nachází zajímavé muzeum Velké vlastenecké války. Fakultativně možnost návštěvy Novoděvičího kláštera a hřbitova (UNESCO). Odpoledne transfer autobusem od hotelu na letiště, ve večerních hodinách přílet do Prahy.

Ceník

Petrohrad a Moskva - Hotel
TermínNocíLůžkoČ. zájezdu
20.07. - 28.07.833 990,-19LPEM01 OBSAZENO
24.08. - 01.09.833 990,-19LPEM02 REZERVOVAT
Hotel, letecky
akce0102
od20.07.24.08.
do28.07. 1.09.
počet nocí88
Lůžko33 990 Kč33 990 Kč

SLEVY

Cena zahrnuje

leteckou dopravu Praha – Petrohrad a Moskva – Praha včetně letištních a palivových tax, odbavené zavazadlo do 23 kg, transfery a dopravu v průběhu zájezdu, 4 noci se snídaní v hotelu*** v Petrohradě (2lůžkové pokoje s přísl.), 4 noci se snídaní v hotelu Cosmos**** v Moskvě (2lůžkové pokoje s přísl.), vstupy do katedrály sv. Izáka, chrámu Spas na Krovi, Pe­tropavlovské pevnosti, křižníku Aurora, Ermitáže, Puškinu – Jekatěrinský palác a park, Petrodvorec – Velký palác a dolní park (vstupy v celkové hodnotě cca 105,- EUR), loď do Petrodvorců a zpět. Dále jízdenku 2. třídy s místenkou rychlovlak Sapsan z Petrohradu do Moskvy, vstupné Kreml a chrám Vasila Blaženého, dopravu autobusem a vstupenku do areálu kláštera v Sergiev Posadu, návštěvu dílny na výrobu Matrjošek s krátkým kurzem malování Matrjošky, projížďku lodí po řece Moskvě a jízdenku metro v rámci prohlídky moskevského metra 2. den, služby místní česky mluvící průvodkyně dle programu, komplexní pojištění

Cena nezahrnuje

1lůžk. pokoj + 8 230,- Kč, vstupenka na večerní folklorní představení + 1 150,- Kč, vstupenka na balet + 3 390,- Kč, Novoděvičí klášter a hřbitov + 700,- Kč.

Fakultativně

zajištění turis­tické­­ho víza do Rus­ké federace + 2 300,- Kč (hromadné vyřízení ze strany CK), vízum je nutno objednat při sepisování smlouvy a později počítat s blokací pasu cca 2 týdny.

Sleva

při objednání zájezdu do 31. 1. – sleva 3 200,- Kč
POTŘEBUJI PORADIT