VÝBĚR DESTINACE
...ta pravá dovolená 32. sezóna

Vyhledávání zájezduPoznávací zájezdy a poznávací pobyty, Rusko

Petrohrad a Moskva

Program zájezdu

1. den: dopoledne odlet z Prahy do Petrohradu. Transfer autobusem z letiště do centra, okružní jízda městem, během které uvidíte např. slavný křižník Aurora, Zimní palác a Petropavlovskou pevnost, Něvský prospekt, budovu Admirality a další. Ubytování v hotelu*** v centru, nocleh.
2. den: snídaně, lodní výlet do Petrodvorce, letního carského sídla, které je také nazýváno „Ruské Versailles“. Tento unikátní palácový a parkový celek z 18. a 19. století skýtá desítky pozlacených soch a plastik. Odpoledne návštěva Ermitáže – jednoho z nejznámějších muzeí, jehož sbírka čítá okolo 3 miliónů exponátů. Návrat na ubytování. Fakultativně návštěva večerního představení ruských národních tanců s drobným občerstvením v Nikolajevském paláci nebo divadelní baletní představení. Nocleh.
3. den: snídaně, výlet do Puškinu (dříve Carskoje Selo), jednoho z bývalých sídel ruských carů. Jeho dominantou je palác Kateřiny Veliké se slavnou Jantarovou komnatou. Po návratu do Petrohradu zavítáte do chrámu „Spas na Krovi“. Volný program, nocleh.
4. den: snídaně, prohlídka Petrohradu – jednoho z nejkrásnějších měst Ruska. S průvodcem zde poznáte to nejzajímavější, co tato ruská perla nabízí. Navštívíte např. Petropavlovskou pevnost a slavný křižník Aurora, odpoledne prohlídka Isaakijevského chrámu. Návrat na ubytování, nocleh.
5. den: snídaně, odjezd rychlovlakem Sapsan do Moskvy (4 hod.). Ubytování. Večerní okružní prohlídka Moskvy.
6. den: snídaně, nejprve poznáte Moskevské metro a jeho nejkrásnější stanice, prohlídka centra Moskvy, vydáte se na Rudé náměstí, navštívíte chrám Vasila Blaženého, nahlédnete i do slavného Gumu. Projdete se nově otevřeným parkem Zarjadje, místem, kde se snoubí nejmodernější architektura s krásnou výsadbou a přírodním designem. Dále uvidíte chrám Krista Spasitele – největší pravoslavný chrám na světě, postavený koncem 20. století na místě původního, který byl stržen komunisty v roce 1931. Vpodvečer krátká projížďka lodí po řece Moskvě, individuálně večerní Moskva, nocleh.
7. den: snídaně, volný den, individuální program. Za příplatek celodenní výlet autobusem do Sergiev Posad, který bývá označován jako „ruský Vatikán“. Je to sídlo patriarchy ruské pravoslavné církve. Prohlídku začnete klášterem Svaté Trojice, založeným v první polovině 14. století Sergejem Radoněžským, jedním z nejuctívanějších ruských světců. V roce 1993 byl zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Sergiev Posad je také známý jako první domov světoznámé panenky Matrjoška. Navštívíme dílnu, kde se panenky vyrábějí, během krátkého kurzu si sami namalujete vlastní panenku Matrjošku! Návrat na hotel, nocleh.
8. den: snídaně, pokračování prohlídky v centru, zastavíte se u památníku neznámého vojína, prohlédnete si Kreml a jeho chrámy, Carský zvon a Carské dělo. Odpoledne procházka po Arbatu. Volný program, nocleh.
9. den: po snídani volný program dle zájmu. Doporučujeme navštívit zajímavé Muzeum kosmonautiky, případně City s vyhlídkou na město (354 m), park Vítězství, kde se nachází zajímavé muzeum Velké vlastenecké války. Odpoledne transfer autobusem od hotelu na letiště, přílet do Prahy v cca 19.00 hod.

Ceník

Hotel se snídaní

POTŘEBUJI PORADIT