VÝBĚR DESTINACE
...ta pravá dovolená 32. sezóna

Vyhledávání zájezduPoznávací zájezdy a poznávací pobyty, Švýcarsko

Hornorýnské trojmezí

nabídkový leták

Program zájezdu

  • festival chryzantém v městečku Lahr ve Schwarzwaldu
1. den: odjezd z Plzně ve 23.30 hod. (z Prahy ve 22.00 hod.)
2. den: dopoledne přijedeme do Curychu jednoho z nejbohatších měst světa a největšího města Švýcarska. Prohlídku začneme u hlavního nádraží, nad jehož hlavní branou se tyčí socha švýcarské patronky Helvécie. Luxusní třída Bahnhofstrasse vybudovaná po vzoru francouzských bulvárů nás zavede až k Curyšskému jezeru. Prohlédneme si i staré město s typickými cechovními domy, křivolakými uličkami, restauracemi, kavárnami a bary. Odpoledne nás čeká Basilej ležící na pomezí tří států: Švýcarska, Francie a Německa a pyšnící se půvabným středověkým centrem. Projdeme se kolem staré radnice a městských paláců a prohlédneme si gotickou katedrálu, kde je pohřben Erasmus Rotterdamský, zatouláme se i do úzkých křivolakých uliček lemovaných historickými měšťanskými domy. Po prohlídce odjezd na ubytování do hotelu v Mulhause ve Francii, nocleh.
3. den: dopoledne vyhlídková jízda po tzv. Route des Cretes se zastávkou u nejvyšší hory pohoří Vogézy – Grand Ballon (1 424 m), nenáročný výstup na vrchol. Následuje údolí Munster kde se produkuje nejznámější alsaský sýr (ochutnávka, možnost nákupu). Odpoledne přejedeme do Colmaru a projdeme se nejkrásnější čtvrtí města, takzvanými Malými Benátkami. Čtvrť je protkaná vodními kanály, na kterých plují lodě s turisty. Budeme obdivovat barevné domy, malebná zákoutí, bohatou květinovou výzdobu a doslova italskou atmosféru. Možnost ochutnávky a nákupu výborného alsaského vína. Večer návrat do hotelu, nocleh.
4. den: po snídani nás čeká největší skanzen lidových staveb Alsaska, oživení venkovských řemesel v Ecomusée d´Alsace, hrázděné domy, ukázka řemesel a typická alsaská stavení, loď po kanále. Cestou pohled na nejimpozantnější hrad Alsaska, Haut-Koenigsbourg. Odpoledne se vydáme do oblasti Schwarzwaldu do historického města Lahr, obklopeného vinicemi, kde se koná každoročně v tuto dobu nádherný festival chrysantém. Ty jsou prezentovány po městě ve formě květinových koberců, obrazců, tvarů a tematických parků. Večer návrat do hotelu, nocleh.
5. den: po snídani odjezd do Švýcarska k Rýnským vodopádům – nejmohutnějším říčním vodopádům Evropy. Následuje zastávka v Stein am Rhein – středověké městečko známé hrázděnými domy s dobovými freskami. Poté přejedeme do Kostnice, půvabného města na břehu Bodamského jezera, kde uvidíme palác kostnického koncilu, dům Mistra Jana Husa i Husův kámen. Po prohlídce odjezd zpět do ČR. Příjezd do 24.00 hod.

Ceník

Hornorýnské trojmezí - Hotel se snídaní
TermínNocíOdjezdyLůžko
27.10. - 31.10.3ADKT5 990,-OBSAZENO
Hotel se snídaní, doprava autobus
akce01
od27.10.
do31.10.
počet nocí3
Lůžko5 990 Kč

SLEVY ODJEZDY

Cena zahrnuje

dopravu lux busem (WC, klima, DVD, bar), 3 noci v hotelu se snídaní (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), služby průvodce, komplexní pojištění

Doporučená částka na vstupy

40,- EUR
POTŘEBUJI PORADIT