VÝBĚR DESTINACE
...ta pravá dovolená 32. sezóna

Vyhledávání zájezduPoznávací zájezdy a poznávací pobyty, Velká Británie

Perly jižní Anglie

nabídkový leták

Program zájezdu

1. den: odjezd z Plzně ve 21.00 hodin (z Prahy 19.30 hod.), tranzit Německem a Belgií do Francie.
2. den: dopoledne trajektem (tunelem) do Británie. Odpoledne návštěva královského městečka Windsor s možností prohlídky zámku, který je víkendovou rezidencí britské královny Alžběty II. V rámci prohlídky navštívíte státní apartmány i bohatě zdobenou kapli sv. Jiří, kde je pohřbeno mnoho králů a královen včetně Jindřicha VIII., Jiřího VI. či královny matky. Večer odjezd do hotelu, ubytování, nocleh.
3. den: tento den strávíte na pobřeží. Nejprve se vydáte do Brightonu, největšího přímořského letoviska v jižní Anglii. Prohlédnete si přepychový palác, pojatý v orientálním stylu – Royal Pavilion, projdete se úzkými uličkami The Lanes, které tvoří jádro staré rybářské vesničky, z níž se vyvinul Brighton. Procházka po proslaveném zábavním molu Palace Pier – typickém viktoriánském molu z roku 1899. Odpoledne přejezd do blízkého NP Seven Sisters s úchvatnými přírodními scenériemi a skalnatým pobřežím. Zde si vychutnáte romantickou procházku v přírodě s výhledy na slavné zářivě bílé křídové útesy.
4. den: dopoledne navštívíte univerzitní město Oxford. Prohlídka historického centra s areály jednotlivých univerzitních kolejí a možnost návštěvy nejprestižnější koleje Christ Church College. Přejezd ke Stonehenge – nejznámější prehistorické památce v Evropě, kterou tvoří soubor megalitů obrovské velikosti a váhy až 50 tun. Na závěr dne vás čeká středověké městečko Salisbury, jehož perlou je raně gotická katedrála s nejvyšší kostelní věží v Anglii. V kapitule katedrály je uložen originál Velké listiny svobod z roku 1215 (Magna Charta).
5. den: celodenní Londýn, pěší prohlídka aristokratického Westminsteru – Houses of Parliament se známou věží s proslulým zvonem Big Ben, vládní třída Whitehall včetně známé Downing Street, Buckinghamský palác – sídlo královny. Rozhodně si nenechte ujít čtvrť Soho, tržnici Covent Garden i známá náměstí Piccadilly Circus a Trafalgar Square. Odpoledne můžete navštívit Muzeum voskových figurin Madame Tussaud’s nebo věhlasné British Museum či National Gallery. Pro zájemce možnost nákupů na nejznámější londýnské obchodní třídě Oxford Street. Na závěr dne okružní jízda, při které nelze opomenout známý most Tower Bridge, nedaleko ležící pevnost Tower i monumentální katedrálu sv. Pavla. Pozdě večer trajektem (tunelem) zpět do Francie.
6. den: tranzit Belgií a Německem, předpokládaný návrat do 17.00 hod.

Ceník

Hotel se snídaní

Doprava: autobus

TermínNocíOdjezdyLůžko
21.07. - 26.07.3ACDHKLT8 940,-OBSAZENO
SLEVY ODJEZDY

Cena zahrnuje

  • dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar)
  • 3 noci v hotelu se snídaní (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)
  • 2x trajekt/tunel
  • služby průvodce

Cena nezahrnuje

  • cestovní pojištění vč. storna + 227,- Kč

Doporučená částka na vstupy

  • 60,- GBP

Sleva

  • 3. osoba na přistýlce – sleva 300,- Kč/os./zájezd
POTŘEBUJI PORADIT