VÝBĚR DESTINACE
...ta pravá dovolená 30. sezóna

Vyhledávání zájezduAktivní dovolená, turistické zájezdy, Rumunsko

Do Banátu za krajany - turistika

nabídkový leták

Program zájezdu

1. den: odjezd z Plzně v 19.30 hod. (z Prahy ve 21.00 hod.). Tranzit přes Slovensko, Maďarsko do Rumunska.
2.den: dopoledne příjezd do správního centra rumunského Banátu – města Temešvár, krátká prohlídka historického centra města. Odjezd do české vesnice Eibentál. Ubytování, krátké seznámení se s životem místních Čechů, večeře. Nocleh.
3. den: pěší výlet na úchvatnou vyhlídku Známana s posledními salašemi a s výhledy do tří světových stran, zejména na Dunaj a Kazany – dunajské soutěsky. Návrat zpět přes bývalé antracitové doly v Baia Noua do Eibentálu, večeře.
4. den: autobusem odjezd do Dubové, procházka na útesy nad Dunajem. Poté od monumentální sochy dáckého krále Decebala výlet lodičkami po Dunaji, proplutí oběma částmi Kazaňské soutěsky – Malým a Velkým kotlem. Poslední zastávkou bude skoro 200 m dlouhá jeskyně Ponicova s nádherným dómem. Návrat do Eibentálu, večeře v rodinách krajanů.
5. den: výlet autobusem do lázní Baile Herculane s koupáním v termálních pramenech, prohlídka lázeňského městečka s jedinečným vysokohorským mikroklimatem v sevřeném údolí řeky Czerna, ev. možnost pěšího výstupu na horu Domogled (1106 m), návrat busem do Eibentálu, společné grilování.
6. den: autobusem odjezd do Sichevity. Výšlap do další české vesnice Gernik se zachovalými vodními mlýnky „U Petra“. Z Gerniku přes krasovou jeskyni Turecká díra do nejstarší dochované české vesnice Svatá Helena. Ubytování a večeře v rodinách krajanů ve Svaté Heleně.
7. den: pěší okruh s výšlapem na horu Traskavec s krásnými výhledy na Dunaj, případně zastávka u zříceniny hradu Tri Culi. Návrat do Eibentálu, večeře.
8. den: dopoledne v Eibentálu – návštěva českého muzea, české školy, hornické kolonie Ujbányje, ukázka řemesel, nákup místních produktů. V odpoledních hodinách odjezd zpět do ČR.
9. den: předpokládaný příjezd do ČR do 11.00 hod.

Ceník

Do Banátu za krajany - turistika - Soukromé pokoje
TermínNocíOdjezdyLůžkoČ. zájezdu
27.07. - 04.08.6ABDHKLTU10 420,-18LABT01 OBSAZENO
Soukromé pokoje, doprava autobus
akce01
od27.07.
do 4.08.
počet nocí6
Lůžko10 420 Kč

SLEVY ODJEZDY

Cena zahrnuje

dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 6 nocí se snídaní v místních rodinách (2, 3 a 4lůžk. pokoje), 6x večeři (z toho 2 x v rodinách a 1x grilování), služby průvodce, služby místního průvodce, komplexní pojištění

Doporučená částka na vstupy

20 EUR
POTŘEBUJI PORADIT