MENU
...ta pravá dovolená 32. sezóna

Vyhledávání zájezduDůležité informace - zima

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Vážení klienti, těší nás Váš stálý zájem o zimní dovolenou ve Francii. Po 29 zimních sezónách se s Vámi v následujícím textu chceme opět podělit o nabyté zkušenosti a informovat Vás o organizaci zájezdu ze strany CK INTERTRANS (dále CK). Delegáti, řidiči, technický doprovod v autobusu, ale i my v CK uděláme vše pro Vaši spokojenost. Jsme přesvědčeni, že tyto Důležité informace a Všeobecné podmínky spolu s kvalitním a věrohodným zpracováním nabídky přispějí k Vaší spokojenosti.

VÝBĚR ZÁJEZDUobrazek 3
Než si vyberete svůj zájezd, zvažte opravdu důkladně, co od své zimní dovolené očekáváte, zda kladete hlavní důraz na nízkou cenu, polohu a kvalitu ubytování (i obsazenost v AP/ST), rozsah lyžařských tratí, množství vleků a lanovek, garanci sněhu. Každé středisko vyniká něčím nad ostatními. Snažili jsme se Vám přiblížit jednotlivá střediska co možná nejvěrněji, abychom Vám výběr ulehčili. Samozřejmě názory se mohou lišit, ale většina z Vás by měla náš názor potvrdit. Cenu zájezdu ovlivňuje několik faktorů – „značkovost“ střediska, cena skipasu, kvalita a poloha ubytování a sezónnost.

REZERVACE ZÁJEZDU
 1. Vyberte si konkrétní zájezd. Pokud nejste ještě rozhodnuti, rádi Vám ochotně pomůžeme s výběrem.
 2. Proveďte si včas rezervaci. Nezapomeňte, že oblíbené rezidence jsou rychle vyprodané. Rezervujte zájezd telefonicky, osobně či e-mailem. Spolu s potvrzením rezervace (rezervace maximálně 3 dny) obdržíte číslo smlouvy o zájezdu = číslo rezervace = variabilní symbol platby.
 3. Vyzvedněte či vyžádejte si smlouvu o zájezdu. Možno vytisknout z www.intertrans.cz .
 4. Vyplňte smlouvu o zájezdu pečlivě, do rámečku napište číslo smlouvy = číslo rezervace = variabilní symbol platby a  v případě dopravy BUS nezapomeňte vyplnit odjezdové místo = nástupní místo!!
 5. Pročtěte si Všeobecné podmínky, které jsou součástí smlouvy, informace v nabídce k Vašemu zájezdu a tyto Důležité informace.
 6. Vyplněnou a podepsanou smlouvu pošlete či doneste do cestovní kanceláře Intertrans (CK) nebo odevzdejte obchodnímu zástupci (OZ) do doby skončení platnosti rezervace (tam, kde jste rezervovali). CK/OZ Vám obratem potvrdí objednané služby na smlouvě a tu Vám obratem předá nebo zašle zpět.
 7. Zaplaťte zálohu 30 % z celkové ceny zájezdu či celou částku za zájezd (v době kratší 45 dnů), č. účtu 254404398/0300
 8. Doplatek uhraďte nejpozději 45 dnů před realizací zájezdu.
 9. Uschovejte potvrzenou smlouvu a doklady o zaplacení.
obrazek 2
ZPŮSOB PLACENÍ
Svou zálohu, doplatek či celou částku můžete složit v hotovosti v CK, nejlépe bankovním převodem na účet CK, platební kartou přímo v kanceláři CK na Slovanské tř. 5 v Plzni. V případě rezervace a podpisu smlouvy s OZ se záloha i doplatek hradí hotově OZ, event. na účet OZ (ne na účet CK uvedený ve smlouvě). Při platbě uvádějte jako variabilní symbol číslo smlouvy = rezervační číslo (sděleno při rezervaci) event. číslo faktury.

ZAVAZADLA
Objem zavazadlových prostorů v autobusech je limitován a autobusy i vleky nesmějí být z důvodu bezpečnosti přetěžovány. Počet a velikost přepravovaných zavazadel každého účastníka zájezdu je omezen na rozumnou potřebu. Během dopravy, především v alpských oblastech, kde autobusy zdolávají značné převýšení, nelze riskovat technické problémy s následným zpožděním, způsobeným přetížením autobusů a vleků. Navíc nelze ani opomenout kontroly během cesty, vážení a možné sankce.

Povolené a dostatečné limity na osobu (v ceně zájezdu):
 1. menší kufr nebo batoh bez konstrukce nebo sportovní taška na oblečení a věci osobní potřeby střední velikosti (objemově max. 80x60x20 cm) do max. hmotnosti 15 kg
 2. taška nebo krabice s jídlem menší velikosti (objemově max. 50x30x35 cm) do maximální hmotnosti 10 kg
 3. obrazek 5jeden pár lyží nebo jeden snowboard ve vaku, který nesmí obsahovat jiné křehké věci, jako např. lahve, jídlo, plechovky (nebezpečí poškození ostatních zavazadel i vlastního zavazadla)
 4. lyžařské boty v obalu nebo v zavazadle č. 1 (limit vzroste o max. 5 kg)
 5. malé příruční zavazadlo do autobusu do max. hmotnosti 3 kg (věci osobní potřeby, cenné, příp. křehké věci).
Nadlimitní nebo další zavazadlo – předem objednané, pouze za poplatek 300,- Kč/ každých 10 kg (množství těchto zavazadel je omezeno – úměrně počtu těchto zavazadel bude snížena přepravní kapacita osob v buse nebo přistaven bus s vlekem).

Nadlimitní zavazadlo
předem neobjednané, ev. přetížené zavazadlo č. 1, 2, 3, 4, 5 zjištěné při odjezdu nebo v průběhu zájezdu vám nebude zpravidla dále přepraveno. V případě volné kapacity busu bude přepraveno, ale jen za poplatek 600,- Kč/každých 10 kg. V případě menšího počtu zavazadel (rodiny), ale větší hmotnosti zavazadel (max. 30 kg), je nutno zavazadla označit odpovídajícím počtem a typem štítků.

CK/dopravce nenese zodpovědnost za poškození vyčnívajících částí zavazadel (např. kolečka, držadla, madla), ani za poškozený obsah zavazadel v důsledku vnitřní závady, kvality, povahy nebo vady zavazadla díky nevhodnému zabalení k charakteru přepravy busem či vlekem. V případě běžné nakládky, přepravy a vykládky zavazadel bude Vaše zavazadlo vykazovat přiměřené známky použití jako např. drobná škrábnutí a jiná drobná narušení obalu. Dopravce/CK s omluvou oznamují, že nemohou být odpovědni za malá poškození, která jsou pokládána za výsledek normálního užívání, uložení a opotřebení zavazadel. K zamezení drobných poškození doporučujeme obalení zavazadel.

Označte si doma veškerá zavazadla vlastní jmenovkou a lyžařským střediskem, předejdete tím záměně zavazadel na odjezdu, při nakládání do jednotlivých autobusů, při vykládání zavazadel, event. při přestupování. CK ani dopravce nepřebírá odpovědnost za záměnu zavazadel. Navíc každý účastník obdrží před nástupem 3–4 zavazadlové štítky (vyplní si jméno a středisko), kterými si podruhé označí svá zavazadla. Štítky nelze použít na jiné než na štítku vyobrazené zavazadlo. Zavazadla bez štítků, event. se štítkem, ale váhově a objemově nadlimitní (nepotvrzená CK), nebudou přepravena. Zákazník je povinen naložit si své zavazadlo do autobusu za pomoci řidiče a v cílové stanici si své zavazadlo převzít od řidiče. V případě zastávek za účelem vyložení jiných zavazadel si ohlídejte, zda vaše zavazadlo nebylo omylem vyloženo. Při dřívějším vystupování dbejte na snadnou dostupnost zavazadel. Z přepravy jsou vyloučeny měkké i tvrdé drogy v jakémkoliv množství. V den příjezdu/odjezdu nastává zpravidla určitá prodleva mezi ubytováním a příjezdem/odjezdem. CK informuje klienty prostřednictvím delegáta či technického doprovodu o možnostech úschovy zavazadel v příjezdový/odjezdový den dle možností konkrétního střediska (uložení zavazadel – buď v autobusu, nebo v placené úschovně ve středisku, ve volně přístupné místnosti k tomu určené poblíž recepce, skupinové hlídání se střídáním, vlastní hlídání). Úschova zavazadel v příjezdový/odjezdový den není součástí služeb CK (ubytování) poskytovaných v rámci zájezdu, klient si tuto službu zajišťuje, případně hradí sám. CK nenese odpovědnost za škody vzniklé zákazníkovi v důsledku odcizení takového zavazadla či jiné věci.

DOPRAVA BUS
Je za příplatek bez dalších % slev (fakultativně). Je prováděna zpravidla vlastními autobusy, což jistě přispěje k lepší atmosféře a Vaší větší spokojenosti s pohodlím. V termínech s vyšší poptávkou využíváme i jiných osvědčených dopravců. Zasedací pořádek je sestavován dle termínu přihlášení. Místa a hodiny odjezdů (svozů) viz str. 4.

Za místo zahájení zájezdu se bere Praha či Plzeň, CK organizuje pro své klienty pravidelné svozy z Brna, Jihlavy, Ústí nad Labem, Teplic, Mostu, Chomutova, Karlových Varů, Pardubic, Hradce Králové, Poděbrad, Liberce, Turnova, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Písku, Strakonic, Horažďovic. Typ dopravy je garantován cestovní kanceláří až z Plzně a při zpáteční cestě jen do Plzně. K dopravě z (do) jiných odjezdových míst může být dle počtu účastníků využit i jiný typ dopravy (např. svoz s jiným zájezdem, jiným autobusem, event. minibus, auto), počítejte proto s možností přestupování. Přistoupení event. vystoupení na trasách svozů (mimo trasu Praha - Plzeň a dále na trase) je možné jen po písemném potvrzení a zaplacení příplatku 450,- Kč/os./zájezd. Nástupní místa budou dodržena při min. počtu 4 klientů v součtu na dané svozové trase. Neuvedete-li ve smlouvě o zájezdu nástupní místo, je za Váš nástup považována Plzeň!

Časy, nástupní místa, na trasách svozů možný nástup po dohodě. V termínech, kdy se nepodaří naplnit celý bus, mohou jet v buse z ekonomických důvodů klienti ze 2 až 3 středisek. V takovém případě může dojít k zajížďce do druhého střediska (pokud je časová rezerva mezi příjezdem a ubytováním), případně k přestupu v údolí do jiného busu/minibusu. Ve střediscích někdy nelze dojet autobusem až k vlastnímu ubytování. Proto by Vaše zavazadla měla být snadno přenositelná jak tvarem, tak váhou i množstvím. Odjezdy z Francie jsou zpravidla v odpoledních hodinách, blíže viz konkrétní středisko. CK zajišťuje dále rozvozy do jednotlivých míst v ČR, zde je nutno počítat s přestupováním a určitou prodlevou způsobenou postupným příjezdem autobusů. Z ekonomických důvodů nelze např. 20 osob vézt do Liberce nadvakrát apod. Za úměrný příplatek zajišťujeme skupinám i kolektivům dopravu z celé ČR, při obsazení celého autobusu z jednoho místa neúčtujeme dopravné do vzdálenosti 100 km od Plzně.

Typ dopravy BUS: autobus zn. Beulas (47 míst/12,2 m), Beulas (54 míst/13,7 m), Berkhof (50 míst/12,9 m), patrový autobus Neoplan (70 míst/12 m), event. další lux busy/minibusy smluvních dopravců (např. 49 míst/12 m, 53–55 míst/12,9 m, 57–59 míst/13,7 m, 81–85 míst/14 m atd.).

Vybavení BUS: ABS, retardér, sněhové řetězy, klimatizace, toaleta*, kávovar, lednice, mikrofon, DVD a většinou pohodlná sklopná sedadla s event. možností vysunutí do uličky, bezpečnostní pásy na všech sedadlech, individuální osvětlení nad každým sedadlem. Nevýhodou lux busů smluvních dopravců je většinou menší rozteč sedadel.
*Toaleta je v provozu v termínech až od 5. 3., vyjma u pobytových busů z důvodu možného zamrznutí vodních čerpadel a nemožnosti vyprazdňování toalet.

CESTA BUSobrazek 4
Maximální čekací doba na odjezdu pro opozdilce je 10 minut. Autobusy jsou nekuřácké, WC jsou v autobusech v zimním období zpravidla mimo provoz – viz doprava bus. Během cesty následuje po každých 3–4 hodinách cca 30minutová bezpečnostní přestávka pro řidiče a hygienická zastávka pro klienty na vytipovaných odpočívadlech vybavených WC. Harmonogram cesty je naplánován, je třeba dodržovat dobu přestávek, v nočních hodinách jsou intervaly mezi přestávkami delší. Během dopravy řidiči podávají klientům za poplatek nápoje (pivo, nealko nápoje, vodu atd.), v době zastávek navíc i kávu, čaj, event. párky a instantní polévku (konzumace mimo bus). V průběhu cesty mají účastníci možnost zhlédnout filmy na DVD. Ne vždy jsme schopni vyřešit rozdílné požadavky cestujících na výběr filmu a na dobu provozu DVD. Žádáme účastníky zájezdu o vzájemnou toleranci. Osoby, které svým chováním hrubě naruší kulturu cestování, osoby pod vlivem alkoholu či drog budou technickým doprovodem po dohodě s dopravcem, event. jinými klienty, vyloučeni ze zájezdu bez náhrady. CK si vyhrazuje právo na pozdější příjezd z důvodů dopravních omezení, stávek, kalamit, lavin, objížděk, zdržení na hranicích apod., které CK nemůže nijak ovlivnit. Během cesty zpravidla zastavujeme u supermarketu v údolí, tuto zastávku ale nelze předem garantovat.

KAUCE ZA UBYTOVÁNÍ
Klienti cestující busem platí během dopravy kauci za ubytování ve výši 1000,- Kč/os. V případě vlastní dopravy je kauce vyšší, konkrétně viz ubytování. Klien¬ti s vlastní dopravou skládají kauci na recepci zpravidla mezinárodní platební kartou (blokací částky), někde lze i v hotovosti v EUR. Pokud je část klientů z AP/ST s vlastní a část s autobusovou dopravou, platí se vyšší kauce v EUR. Bez složené kauce Vám nemůže být vydán klíč od ubytování (event. druhý klíč). Vaše kauce slouží jako záloha na úhradu ztracených, rozbitých či poškozených věcí z inventáře, případně za poškození nebo znečištění autobusu, event. na krytí škody CK nebo třetí osobě. Předání AP/ST probíhá v době otevření recepce. Kauce je krácena ubytovatelem i v případě nedostatečného úklidu, zakouřeného ubytování, v případě přemístění nábytku nebo i za hrubé porušení ubytovacího řádu (např. rušení nočního klidu po 22. hodině, znečištění nebo poškození rezidence a okolí), případně na úhradu pobytové taxy. V případě vyšší škody je klient povinen doplatit škodu na místě před odjezdem ze střediska (dále viz ubytování).

UBYTOVÁNÍobrazek 6
Je zajištěno přímo v lyžařských střediscích ve výšce až 2350 m. Zdejší studia a apartmány Vám nikdy nemohou plně nahradit pohodlí a soukromí Vašeho bytu. Pokud chcete prostor, soukromí, event. vyšší kvalitu, zaplaťte si, prosím, za menší obsazení nebo si objednejte prostornější a kvalitnější ubytování za vyšší cenu. Jsme Vám schopni na vyžádání event. vykalkulovat nižší i vyšší obsazení, než které je uvedeno v tabulce. Pokud někdo vyžaduje ještě vyšší standard služeb, doporučujeme ubytování v kvalitním hotelu za vyšší cenu. V ceně ubytování je zahrnuta spotřeba vody a energií. Služby „zdarma“ event. za poplatek v EUR se mohou po vydání katalogu či v průběhu sezóny měnit.

U jednotlivých středisek je popsáno vlastní ubytování, hodnocení dle * je hodnocení ubytovatele nebo příslušné národní klasifikace. Hodnocení I – IIII vyjadřuje názor CK (i označuje vyšší úroveň v kategorii). 1*/2*/I,II = jednodušší ubytování (zpravidla starší inventář, hůře udržovaná a méně vybavená ST/AP, event. menších rozměrů), 3*/III = standard (běžné opotřebení, závady možné), 4*/IIII = vyšší kvalita (novější nebo dobře udržované AP/ST, závady málo pravděpodobné). Apartmány i studia jsou účelně zařízeny a kompletně vybaveny pro pobyt na horách. U většiny studií je WC společné s koupelnou, u apartmánů je většinou oddělené. Plocha uvedená v m2 je včetně obytných místností, WC, koupelny, chodby, event. balkonu. Ubytování odpovídá zahraničním normám. Rozdílná kvalita event. velikost lůžek v apartmánu/studiu nemá vliv na cenu zájezdu účastníka. Apartmány/studia/hotelové pokoje se mohou od sebe lišit velikostí, polohou, vybaveno¬stí, výhledem nebo rozmístěním postelí. Přidělení konkrétního apartmánu/studia je otázkou štěstí, můžete obdržet standardní typ dle objednávky, event. vyšší kvalitu, v takovém případě se cena zájezdu nemění. Za přistýlku se nepovažuje vyklápěcí, vysouvací (zpravidla i zvedací mechanismus) nebo rozkládací lůžko, palanda. Lůžka mohou být také v místnosti bez oken (kabina), francouzské dvoulůžko je od 135 cm šířky. CK přijímá objednávky od klientů po celých typech ubytování za ceny při obsazení dle tabulky (ST2 při obs. 2 os., AP6 při obs. 4 os., ...), tzn. nelze ST/AP/ hotelový pokoj rozdělit na více smluv. CK nepřiděluje konkrétní lůžka (manželská postel, dvoulůžko, palanda), rozdělení je věcí dohody ubytovaných účastníků. CK spoléhá na vzájemnou dohodu a toleranci spolubydlících. Individuálním účastníkům, kteří nechtějí odebrat celé studio/apartmán najednou, CK také vyjde vstříc, mohou volit např. verzi AP6 při obs. 4 os., klient zaplatí poplatek 1000,- Kč/os. s jistotou, že nebude doplácet. Po pozdějším doplnění ze strany CK event. dalším klientem se tento poplatek nevrací (plnění fondu rizika nedoplnění), blíže viz úvod, Individuální klient. V rámci sloučení osob může CK dát individuálního klienta i do cenově dražšího ubytování bez doplatku, např. z ST4C/3 os. do AP6/4 os. apod.) se snahou o co možná největší spokojenost. Ne vždy se podaří skloubit osoby stejného věku a pohlaví, dříve přihlášeným můžeme daleko lépe vyjít vstříc.

V některých rezidencích je v ceně ubytování místní francouzské povlečení (2x prostěradlo, povlak na polštář, event. osuška), někde vozíme s sebou klasické české (pouze klientům s autobusovou dopravou). Toto je klientům před ubytováním rozdáno a na závěr pobytu vybráno u autobusu pracovníkem CK. V případě vlastní dopravy je v ceně buď francouzské povlečení, nebo je nutné vlastní povlečení, příp. si na recepci dokoupit místní povlečení. Pozor, francouzské skleněné konvice nejsou varné!

Apartmány/studia/hotelové pokoje se předávají na konci pobytu včas (dle pokynů delegáta, recepce), v pořádku, ev. s již dříve nahlášenými závadami, a samozřejmě uklizené – výjimky u rezidence viz cena zahrnuje, event. u hotelového ubytování (mj. důkladně vyčištěná koupelna a WC, čistá zrcadla a okna, umyté a uklizené nádobí, čistá lednice, vynesené odpadkové koše, čisté podlahy,...), v opačném případě slouží Vaše kauce na pokrytí nákladů úklidu, oprav a doplnění inventáře. Pokud byste nechtěli na závěr pobytu uklízet své studio či apartmán, je možné si ve Francii za poplatek od 40,- EUR zaplatit úklid (nevztahuje se na kuchyňský kout). Konkrétní informace Vám na přání předem sdělí delegát v místě ubytování. U některých rezidencí je závěrečný úklid (kromě kuchyňského koutu) v ceně. Opravdu si řádně převezměte po příjezdu apartmán/studio, jedině tak se vyhnete tomu, že závady, rozdíly v inventáři, zjištěné při ukončení Vašeho pobytu, padnou na Vaši hlavu. Pozor, i v cizině se krade, lyžařský materiál si řádně hlídejte, přes noc si jej ukládejte v lyžárně nebo u dražší výbavy nejlépe v AP/ST/hotelovém pokoji (ne na balkoně)! Před odjezdem si doporučujeme zajistit individuální připojištění cenných věcí.

Přednostně jsou delegátem ubytováni klienti s autobusovou dopravou, klienti s vlastní dopravou se ubytovávají zpravidla samostatně. Nárok na ubytování vzniká v den příjezdu zpravidla až po 16.00 hod., vlastní rozdělení klíčů končí cca do 18.00 hod. (recepce do 19.00–20.00 hod.). Naopak často bývá předání pokojů dříve. Toto souvisí s termínem zájezdu, vytížením kapacit, organizací úklidu a předáváním pokojů, ovlivní to i přístup francouzského personálu v jednotlivých rezidencích. Buďte tolerantní, zvládnout sobotní odjezdy a příjezdy klientů vyžaduje z francouzské strany nemalé úsilí a ne vždy vše vyjde dle představ. Povinnost vyklidit a předat uklizený apartmán či studio je v den odjezdu dle ubytování a dle domluvy od 8.00 do 10.00 hodin.

SKIPAS V CENĚ
Skipas je zpravidla čipová karta, případně klasická permanentka s fotkou, upřesnění obdržíte v Pokynech k odjezdu. Skipas je zpravidla nepřenosný, v případě porušení hrozí minimálně zablokování skipasu. Skipas lze odečíst z ceny zájezdu (jako nelyžař), 6denní skipas v ceně zájezdu je od neděle do pátku.

Pokud máte skipas i v den sobotního odjezdu, jsou po lyžování možnosti hygieny bez zázemí AP/ST již omezené. Omezení doby lyžování platí v odjezdový den, kdy je nutno vyhradit dostatečnou dobu na sbalení osobních věcí, precizní úklid a předání apartmánu/studia. V případě dopravy bus je nutné počítat s harmonogramem odjezdu viz středisko. V případě nemoci, úrazu, omezení provozu vleků se náhrada za skipas neposkytuje, pro tyto případy není ani naše pojištění. V případě ztráty skipasu poskytují některá střediska náhradní skipas po předložení kontrolního dokladu s kódem, proto doporučujeme při převzetí jeho ofocení. Ačkoliv někde mají senioři i děti veřejné slevy na skipas, ne vždy se to projeví v naší nabídce. Pro katalogovou cenu je rozhodující kontrakt, ceny námi odebíraných skipasů jsou zpravidla nižší (až o 50%) než veřejné ceny, tzn. bez slev pro seniory a děti. Sleva na dítě do 6 let znamená, že během platnosti skipasu nesmí dítě dovršit 6 let (obdobně jiný věk). Věkové slevy se vztahují vždy ke skipasu, nelze proto sčítat např. slevu za nelyžaře a věkovou slevu. Lyžařské odbavovací turnikety mohou být nebezpečné pro osoby s kardiostimulátory (info u vlekařů).

LYŽOVÁNÍ, SNOWBOARDINGobrazek 7
Kilometry sjezdovek uvedené u konkrétního střediska berte jako orientační. Provoz vleků a lanovek může být omezen z důvodu špatných klimatických event. sněhových podmínek, nebezpečí pádu lavin, event. z technických důvodů. Středisko si vyhrazuje právo omezit i oblast platnosti skipasu z důvodu špatných sněhových nebo klimatických podmínek, které znemožní propojení oblastí vleky event. lanovkami. Ze stejných důvodů může dojít ke zrušení platnosti tzv. návštěvnického skipasu. V takovém případě středisko (CK) slevu z ceny skipasu (zájezdu) neposkytuje. V případě krajně nepříznivého počasí, kdy nejezdí žádný vlek nebo lanovka, některá střediska mohou vydat náhradu skipasu ve formě x-dnů zdarma s omezenou dobou čerpání. U sjezdovek značí barva obtížnost, itineráře a černé sjezdovky jsou určené pro nejzdatnější. Červené sjezdovky jsou určeny kvalitním lyžařům, pro méně zdatné, začátečníky a malé děti jsou všechna střediska vybavena dostatečným počtem modrých event. zelených sjezdovek. Stupeň náročnosti sjezdovky neplatí po celé její délce, udává maximální náročnost na sjezdovce. Pro milovníky snow¬boardu jsou ve většině středisek samostatné areály. Úprava sjezdovek je z důvodu bezpečnosti prováděna většinou v době mimo provoz vleků. Ten je zpravidla od 8.45 do 17.00 hod. Na svazích je bezpodmínečně nutné dodržovat FIS pravidla pohybu na sjezdovce, obzvláště důležité je respektovat nařízení týkající se uzavření té které trasy, ať je to z důvodů malé vysněženosti, nebo nebezpečí pádu lavin. Na svahu mějte s sebou vždy doklad totožnosti a telefon. Na sjezd mimo vyznačené sjezdovky, snowboardové areály a skiparky (vyšší rizika úrazu) je nutné připojištění RISK, oblasti většinou nejsou pod pravidelným dohledem horské služby. Jezděte, prosím, opatrně. Doporučujeme rozvrhnout Vaše síly na celý týden. Pozor na alkohol a následnou výluku z pojištění!

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
obrazek 8
 • Je za příplatek!
1.) Jedná se o Cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh a pojištění na storno. Pojistný vztah vzniká výhradně mezi zákazníkem a Generali Českou pojišťovnou a. s. (dále GČP), CK zde působí jen jako obchodní zástupce. Podmínkou pojištění je uvedení jména, příjmení, data narození, adresy bydliště a PSČ ve smlouvě o zájezdu a zaplacení příplatku za pojištění. Přesné znění smlouvy je k nahlédnutí v CK či na www.intertrans.cz . Cestovní pojištění standard Vám nabízíme za příplatek 470,- Kč (termínově s odjezdem/příjezdem autobusu). Pojištění se vztahuje kromě běžného cestovního pojištění i na rekreační provozování zimních sportů, např. sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených (ne na tzv. itinerářích) a otevřených sjezdovkách, sáňkování, bobování, turistiku na lyžích nebo sněžnicích, bruslení, běh na lyžích, vše na místech k tomu určených. Asistenční kartu obdržíte v autobuse, příp. jiným způsobem. Kartu si vyplníte dle pokynů pracovníka CK. Během zájezdu budete seznámeni jak postupovat v případě naléhavé pomoci, lékařského ošetření či hospitalizace. Na vyžádání za příplatek nabízíme cestovní pojištění PLUS s vyššími pojistnými limity na storno zájezdu (více Všeobecné podmínky, případně Pojištění na www.intertrans.cz).

V případě:
a) storna zájezdu je klient povinen urychleně písemně uvědomit CK (OZ) o zrušení zájezdu a uvést pravdivý důvod. CK (OZ) vypočte výši stornopoplatku (výpočet z ceny zájezdu snížený o hodnotu vlastního pojištění – pojistné nelze pojistit). Podmínkou vyřízení storna zájezdu je doplacení částky za zájezd min. do výše stornopoplatku a prokázání důvodů storna (např. úraz, závažné onemocnění, nemoc COVID-19, nařízená karanténa, rizikové těhotenství..., dále viz pojistná smlouva s GČP). Částku zaplacenou nad hodnotu stornopoplatku vrátí CK (OZ) ihned klientovi. Po odjetí příslušného zájezdu budou zákazníkovi doručeny tiskopisy k vyplnění. Tyto doklady musí zákazník vyplnit, podepsat a spolu s potvrzením a ostatními doklady (lékařská zpráva, protokol policie či jiného orgánu, příp. jiné doklady, které si pojišťovna vyžádá) zaslat pojišťovně. Plnění ze strany pojišťovny 60–80 % stornopoplatku (% v závislosti na diagnóze event. příbuzenském vztahu). Likvidace a plnění ze strany pojišťovny (spoluúčast 40–20 %) probíhá až po odjetí příslušného zájezdu (měsíční vyúčtování s CK).
b) využití pojištění léčebných výloh v zahraničí (nutnost lékařského ošetření, léků, obvazového materiálu, bandáže, rentgenových snímků, akutního ošetření zubů, hospitalizace v nemocnici, dopravy do nemocnice, repatriace nemocného do ČR) je zákazník povinen ihned telefonicky uvědomit asistenční službu EUROP ASSISTANCE o vzniku pojistné události a uschovat veškeré doklady související s pojistnou událostí. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen zaslat asistenční službě všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si vyžádá (předepsaný formulář je na vyžádání v CK).
c) při jiné pojistné události je zákazník povinen ihned kontaktovat asistenční službu, příp. pojišťovnu, zajistit a uschovat si veškeré doklady související s pojistnou událostí (např. potvrzení policie, majitele ubytovacího objektu, atd.). Zákazník je povinen škodu z pojištění zavazadel oznámit policii v místě vzniku škody, k hlášení pojistné události z pojištění zavazadel připojí vždy protokol policie. Po příjezdu do ČR je zákazník povinen neprodleně informovat GČP, o vzniku pojistného případu (předepsaný formulář je na vyžádání v CK) a zaslat pojišťovně všechny doklady související s pojistnou událostí, příp. další doklady, které si pojišťovna vyžádá. 

2.) Cestovní pojištění STANDARD + RISK 1190,- Kč/os., umožňuje pojištění kromě sjezdovek i na itinerářích (čárkovaně označené sjezdovky v pláncích) a ve volném terénu mimo sjezdovky (vyjma skoků a akrobacie), ve snowboardových areálech a skiparcích, ne však tam, kde jsou lyžování nebo snowboarding zakázány či nedoporučeny. Na vyžádání nabízíme cestovní pojištění PLUS + RISK s vyššími pojistnými limity za cenu 1 540,- Kč/os.

3.) Za příplatek k Cestovnímu pojištění si může zákazník navíc uzavřít Pojištění přerušení cesty (např. z důvodu COVID- 19), výše připojištění je 275,-Kč/záj. (více viz Všeobecné podmínky).

ZDRAVOTNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
Ve francouzských střediscích si můžete zakoupit připojištění CARRE NEIGE za 3 EUR/den. Toto pojištění se vztahuje mimo jiné na úhradu veškerých nákladů spojených s vyhledáváním, záchranou pojištěného v horách; proplacení nevyužitých dnů skipasu, jestliže byl postižený hospitalizován v nemocnici min. 3 dny; proplacení max. 4 dnů skipasu při uzavření 80 % vleků ve středisku z důvodu špatného počasí po dobu min. 1 den, spoluúčast 1 den; při zlomení lyží proplacení nákladů na půjčení náhradního páru lyží na dobu max. 8 dnů. Podmínky pojištění a výše pojistného plnění můžou být v jednotlivých střediscích rozdílné (více www.carreneige.com).

STRAVAobrazek 1
V ceně zájezdů do AP/ ST není strava, AP/ST jsou vybaveny pro základní vaření. Střediska nabízejí i dostatek obchodů s potravinami, čerstvým pečivem... Doporučujeme alespoň jedenkrát ochutnání některé z vynikajících krajových specialit (fondue, raclette...). Delegát Vám na Vaše přání doporučí restauraci. Večeře se obvykle skládá z předkrmu, hlavního jídla, dezertu event. sklenky vína. U hotelů je v ceně polopenze nebo all inclusive – výhradně příslušná národní kuchyně.

DELEGÁT, TECHNICKÝ DOPROVOD
U zájezdů BUS/vl. je v ceně česky mluvící organizační pracovník – delegát (středisko) a technický doprovod (autobus). Ten organizuje dopravu busem (protože naši řidiči se starají pouze o Vaši bezpečnou a rychlou dopravu do střediska), vybírání kaucí, event. pobytových tax. Technický doprovod mohou vykonávat i nováčci, zde prosíme o Vaši toleranci. Delegát je nápomocen při ubytování klientů, zajišťuje skipasy, pořádá informační schůzky, pomáhá při nemoci a úrazu, podává informace o oblasti, středisku, sjezdovkách, rezidenci, organizuje sportovní a kulturní akce, večeře, výlety, řeší úrazy a problémy klientů, pomáhá při zajištění servisu lyží/snowboardů, apod. Delegát CK INTERTRANS je k dispozici po celý týden, je vybaven mobilním telefonem, v některých střediscích i osobním vozem. Pomoc a služby delegáta CK Intertrans ve středisku určitě oceníte.

POPLATKY NA MÍSTĚ, KAPESNÉ
 • pobytová taxa – není zpravidla zahrnuta v ceně zájezdu, pobytovou taxu platí klient sám na místě na recepci, v autobuse/ve středisku delegátovi CK při hromadném placení, cena dle rezidence cca 6–20 EUR/os. nad 18 let/týden (blíže Cena zahrnuje, aktuálně k 1. lednu na www.intertrans.cz, případně Pokyny k odjezdu)
 • záloha (kauce) na apartmán/studio 1000,- Kč/os. (u vlastní dopravy je částka vyšší dle ubytování – lze garantovat mezinárodní platební kartou, hotelové ubytování bez kauce)
 • event. vratná záloha na čipový skipas, tzv. keycard až 3 EUR
 • v případě vlastní dopravy nemusí být u některých kapacit v ceně francouzské povlečení (tzn. vlastní, event. za poplatek 8–15 EUR), blíže Pokyny k odjezdu
 • záloha (kauce) na event. zapůjčení druhého klíče od ap., studia, event. na jeho ztrátu (23–50 EUR)
 • finance na úhradu parkovného Vašeho vozu (0 - 95 EUR/týden), doplňkových služeb k ubytování jako např. úklid, výměna povlečení a ručníků apod.
 • některé rezidence mohou na místě účtovat ekologickou daň ve výši cca 1,4 EUR/os./týden
 • rezerva 250 EUR na výdaje spojené s drobným úrazem, onemocněním. Náklady vynaložené v souvislosti s lékařským ošetřením či léčením úrazu nebo akutního onemocnění, které nepřevýší částku 250 EUR, je pojištěný povinen uhradit sám na místě. Proplacení je v tomto případě provedeno po prošetření EUROP ASSISTANCE v ČR.
 • event. poplatek za uložení zava¬zadel v den odjezdu (cca 1–3 EUR/ks)
 • poplatek za event. sprchu v den odjezdu 3–5 EUR, pokud středisko/rezidence službu nabízí
 • finance na drobný nákup potravin, občerstvení, suvenýrů (min. 30 EUR), pohled od 0,90 EUR, známka 1,20 EUR
 • rezerva na ochutnání krajových specialit (fondue, raclette, tartiflette¬, pierrade 15–30 EUR/os.) v místních restauracích
 • případné připojištění vypůjčeného lyžařského vybavení ve středisku
 • rezerva na event. dokoupení skipasu na místě na 7. den (cca 20–62 EUR)
 • drobné mince na toalety během cesty (EUR, event.. CHF).
Ceny uvedené v katalogu v EUR mají pouze informativní charakter, v průběhu sezóny se částky mohou měnit.

OSTATNÍ
 • nezapomeňte na svůj evropský průkaz zdravotního pojištění
 • do příruční tašky nezapomeňte dát i platný cestovní doklad (OP/pas), event. foto na skipas, je-li uvedeno v Pokynech k odjezdu
 • dbejte na svoji bezpečnost, používejte homologovanou lyžařskou přilbu, případně i chránič páteře
 • nezapomeňte na dobré sluneční brýle, zvláště pečliví buďte při výběru opalovacího krému, který by měl mít ochranný faktor min. 20, nutný je i lůj na rty s ochranným faktorem
 • nezapomeňte na základní léky, ortézy, obvazy, telefon, přezůvky, u klientů s vlastní dopravou event. asistenční kartu pojištění a voucher na ubytování a skipasy, pokyny, hygienické potřeby, ručník, toaletní papír, saponát, houbičku, utěrku, event. povlečení, event. hadr na podlahu, event. tablety do myčky, v případě bazénu „slipové“ plavky, osušku.
Tyto Důležité informace vstupují v platnost dnem 1. 9. 2020 a vztahují se na všechny produkty CK INTERTRANS z nabídky ZIMA 2020/2021.

CK INTERTRANS s. r. o.